Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie usługi opracowania dokumentów strategicznych w ramach projektu "Rozwój unikalnych atryburów marki "Kameralne Pojezierze" w opraciu o dziedzictwo UNESCO". ESR.272.1.33.2015

2015-04-01 07:21:52

Łęczna, 31.03.2014 r.


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Na podstawie Zarządzenia Nr 21/2015 STAROSTY ŁĘCZYŃSKIEGO z dnia 12 marca 2015 r., w oparciu o art. 4 pkt.8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz.907 z późn. zm.)
zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny na:

Wykonanie usługi opracowania dokumentów strategicznych w ramach projektu „Rozwój unikalnych atrybutów marki „Kameralne Pojezierze” w oparciu o dziedzictwo UNESCO” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Działanie 2.4 schemat B Marketing gospodarczy

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

agencja interaktywnaagencja interaktywna