Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Wynik rozeznania cenowego na wymianę rynien i spustów na budynku Starostwa. ZP.SP.O.272.1.7.2015

2015-03-30 12:15:29
ZP. 272.1.7.2015
Załącznik Nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 30tys. euro

NOTATKA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

1 Opis przedmiotu zamówienia:
Roboty budowlane, polegające na wymianie na metalowe powlekane, kolor brąz rynny 150
roboty budowlanej na budynku Starostwa Powiatowego w Łęcznej m. innymi na dachu
i daszkach: wejścia głównego i wejścia ewakuacyjnego polegające w szczególności na wymianie rynien i rur spustowych wraz z wykonaniem niezbędnych robót dla całościowej prawidłowej ich realizacji i funkcjonowania (rynny i rury spustowe plastikowe wymieniane na metalowe stalowe prefabrykowane powlekane, kolor brąz (budynek o wymiarach zgodnie
z załączonymi jego rzutami). Uszczegółowienie zakresu robót zawiera przedmiar robót.
CPV: 45453000-7

2.Wartość zamówienia oszacowano w dniu 20.03.2015r. na kwotę 16 260,16 zł netto co stanowi równowartość 3 848,65 euro (1euro = 4,2249 zł) na podstawie przedmiotowego rozporządzenia, cena brutto 20 000,00 zł.

3. W dniu 20.03.2015r. zwrócono się do 4 niżej wymienionych firm z zapytaniem:
1. PW. CHIL Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 16, tel/fax 81 752 30 11, e-mail: chil@chil.pl
2. Usługowy Zakład Remontowo-Malarski Bolesław Bałaban, z siedzibą w 21-020 Milejów,
Jaszczów 314, e-mail: balagan14@o2.pl
3. Z.R.B. MICHAŁ Michał Miszczyk 25-520 Kielce, ul. Targowa 6, e-mail: zrbmichal@poczta.onet.pl
4. Z.R.B. Konrad Kwiecień, 28-500 Kazimierza Wielka, Hołodowiec 12, e-mail: zrbkonrad@gmail.com
oraz zamieszczono zapytanie ofertowe na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem:
www.powiatleczynski.pl zakładka zamówienia publiczne, zakładka zamówienia do 30 tys. euro.
Zapytanie skierowano faksem, e-mailem, telefonicznie (właściwe podkreślić).

4. Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia (cena oraz inne istotne elementy ofert):
1. Z.R.B. MICHAŁ Michał Miszczyk 25-520 Kielce, ul. Targowa 6, e-mail: zrbmichal@poczta.onet.pl – cena oferty brutto: 15 423,99 zł;
2. Z.R.B. Konrad Kwiecień, 28-500 Kazimierza Wielka, Hołodowiec 12, e-mail: zrbkonrad@gmail.com – cena oferty brutto: 14 820,01 zł;
3. GELA Usługi Budowlane Barbara Jabłońska, Czerniejów 49A, 23-114 Jabłonna,
e-mail: gela.biuro@wp.pl – cena oferty brutto: 21 468,28 zł.

W trakcie oceny ofert stwierdzono, iż oferta nr 2 zawiera błędy rachunkowe wynikające
z mnożenia ilości x cena jednostkowa, w związku z powyższym zwrócono się drogą elektroniczną
o zatwierdzenie prawidłowych wyliczeń matematycznych i korektę podanej ceny oferty na właściwą: cena netto 11 820,12 zł, podatek VAT – 2 718,63 zł i cena brutto oferty w prawidłowej kwocie 14 538,75 zł
– w odpowiedzi firma ZRB Konrad Kwiecień zrezygnowała z udziału w postępowaniu, tłumacząc to błędnie wypełnioną ofertą, w rozmowie telefonicznej poinformowano, iż mylnie przesłano ofertę zawierającą niższe ceny. Pozostałe oferty są kompletne, ważne i nie zawierają błędów rachunkowych.

5. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie zostanie udzielone:
Z.R.B. MICHAŁ Michał Miszczyk 25-520 Kielce, ul. Targowa 6, e-mail: zrbmichal@poczta.onet.pl – cena oferty brutto: 15 423,99 zł;

6. Postępowanie prowadził: Teresa Olszak – gł. specjalista ds. zamówień publicznych. …………………………

ZATWIERDZAM .......................................................................
(podpis kierownika jednostki)

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron krakówtworzenie stron kraków