Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Pyt. i odp nr 1 dot zapytania ofertowego na wymianę rynien.... ZP.SP.O.272.1.7.2015

2015-03-25 13:08:33
Łęczna, dnia 25.03.2015.
ZP.SP.O. 272.1.7.2015

Zainteresowani Wykonawcy

Pytania i odpowiedzi nr 1 do zapytania ofertowego


Dotyczy: zapytania ofertowego o cenę robót budowlanych, polegających na wykonania roboty budowlanej na budynku Starostwa Powiatowego w Łęcznej m. innymi na dachu
i daszkach: wejścia głównego i wejścia ewakuacyjnego polegające w szczególności na wymianie rynien i rur spustowych wraz z wykonaniem niezbędnych robót dla całościowej prawidłowej ich realizacji i funkcjonowania (rynny i rury spustowe plastikowe wymieniane na metalowe stalowe prefabrykowane powlekane, kolor brąz (budynek o wymiarach zgodnie
z załączonymi jego rzutami). Uszczegółowienie zakresu robót zawiera przedmiar robót.


W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o zapis art. 4 pkt. 8 Prawa zamówień publicznych informuję, iż wpłynęły następujące pytania:

1. Według otrzymanego przedmiaru obróbka gzymsu (obróbka podrynnowa) ma być wykonana z blachy o szerokości 0,25cm. Zapytanie, czy jest to szerokość wystarczająca na pokrycie gzymsu z wywinięciem na połać dachu? W poprzednim przedmiarze była pozycja ,” deska czołowa.”
2. Zapytanie, czy przewidziany jest inny system do montażu obróbek pod i nadrynnowych oraz rynien?


W odpowiedzi wyjaśniamy:

Ad.1 i Ad.2)
W związku z w/w pytaniami zmienia się przedmiar robót jak w załączniku.

Zamawiający ponadto wyjaśnia, iż wymaga posiadania uprawnień zamiast do wykonywania nadzoru inwestorskiego - do pełnienia funkcji kierownika budowy.Z poważaniem: Wicestarosta
podpis nieczytelny
Dariusz Kowalski


Załączniki:
1. Przedmiar robót po korekcie

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron warszawaprojektowanie stron warszawa