Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Oświata » Ośrodek ...

Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Łęcznej

2017-02-25 20:18:51

Oferta Placówki

Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Łęcznej rozpoczął działalność we wrześniu 2011 roku. Placówka umożliwia dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim lub z niepełnosprawnością sprzężoną z terenu powiatu łęczyńskiego realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
Placówka oświatowa w Łęcznej zapewnia swoim podopiecznym w wieku 3-25 lat:
1. Kompleksową opiekę,
2. Wielospecjalistyczną pomoc w zakresie:

  • rewalidacji,
  • edukacji
  • terapii psychologicznej,
  • terapii logopedycznej,
  • rehabilitacji ruchowej,

świadczoną w odpowiednich warunkach z uwzględnieniem indywidualnych możliwości i potrzeb wychowanków.
Zespół Terapeutyczny, złożony z wykwalifikowanej kadry pedagogicznej opracowuje odpowiednio dla każdego wychowanka, Indywidualny Program Rewalidacyjno-Wychowawczy lub Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny mając na uwadze niepowtarzalność i specyfikę dziecka.
Wychowankowie uczą się, bawią i ćwiczą w grupach 2-8 osobowych pod kierunkiem nauczyciela-wychowawcy, wspomaganego przez opiekuna.
Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.00 do 16.30


Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Łęcznej
ul. Litewska 16
21-010 Łęczna

te./fax 081 752-26-55
e-mail: orw@orw.powiatleczynski.pl
http://www.orw-leczna.pl/

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron internetowychprojektowanie stron internetowych