Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Skarbnik

2017-01-25 09:18:53

Miazio

Patrycja Miazio
Skarbnik Powiatu


Kontakt:
tel. 81 531 5256
e-mail: p.miazio@powiatleczynski.pl

Przyjęcia interesantów:
poniedziałek, środa-piątek 7.00-15.00
wtorek 8.00-16.00

Zakres obowiązków:

Do zadań Skarbnika Powiatu należy w szczególności:

1) nadzorowanie prac związanych z opracowaniem i realizacją budżetu Powiatu oraz zapewnienie bieżącej kontroli jego wykonania,
2) zapewnienie realizacji polityki finansowej Powiatu,
3) wykonywanie zadań określanych przepisami prawa w zakresie rachunkowości,
4) zapewnienie sporządzania prawidłowej sprawozdawczości budżetowej,
5) sprawowanie nadzoru nad służbami finansowo-księgowymi Starostwa,
6) kontrasygnowanie czynności prawnych skutkujących powstawaniem zobowiązań finansowych powiatu oraz udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty,
7) uczestniczenie w pracach Zarządu.

Skarbnik Powiatu jest jednocześnie Naczelnikiem Wydziału Finansowo-Budżetowego.

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stronprojektowanie stron