Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

unieważnienie postępowania na roboty budowlane w zakresie wymiany rynien na budynku Starostwa Powiatowego w Łecznej. ZP. 272.1.5.2015

2015-02-13 07:42:53
ZP. 272.1.5.2015
Załącznik Nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 30tys. euro


NOTATKA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

1 Opis przedmiotu zamówienia:
Roboty budowlane, polegające na wymianie na metalowe powlekane, kolor brąz rynny 150
i rury spustowe Ø 90 dla 5 odpływów oraz uzupełnienia pasa pod rynnowego na dachu budynku Starostwa Powiatowego w Łęcznej, budynek o wymiarach dachu: długość dachu: 40,50 m, szerokość dachu 12,72 m, wysokość budynku 10 m.
CPV: 45453000-7
2.Wartość zamówienia oszacowano w dniu 22.01.2015r. na kwotę 8 130,08 zł netto co stanowi równowartość 1924,32.euro (1euro = 4,2249 zł) na podstawie przedmiotowego rozporządzenia, cena brutto 10 000,00 zł.
3. W dniu 29.01.2015r. zwrócono się do 2 niżej wymienionych firm z zapytaniem:
1. PW. CHIL Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 16, tel/fax 81 752 30 11, e-mail: chil@chil.pl
2. Usługowy Zakład Remontowo-Malarski Bolesław Bałaban, z siedzibą w 21-020
Milejów, Jaszczów 314, e-mail: balagan14@o2.pl
oraz zamieszczono zapytanie ofertowe na stronie internetowej Zamawiającego pod
adresem: www.powiatleczynski.pl zakładka zamówienia publiczne, zakładka
zamówienia do 30 tys. euro.
Zapytanie skierowano faksem, e-mailem, telefonicznie (właściwe podkreślić).

4. Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia (cena oraz inne istotne elementy ofert):
1. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe DOM-BUD s.c. Wojciech Czajka, Barłomiej Czajka, 20-401 Lublin, ul. Krochmalna 4, e-mail: dombud1@onet.eu – cena oferty brutto : 21 576,73 zł;
2. VERGLASS Woźniak Marek, Zakład Remontowo-Budowlany, 20-854 Lublin, ul. Żelazowej Woli 2/5, e-mail: verglass@o2.pl – cena oferty brutto: 19 919,85 zł;
3. Z.R.B. MICHAŁ Michał Miszczyk 25-520 Kielce, ul. Targowa 6, e-mail: zrbmichal@poczta.onet.pl – cena oferty brutto: 12 883,98 zł;
4. DACH+MUR Piotr Sycz, Polichna Pierwsza 41, 23-225 Szastarka, e-mail: dachmur@interia.eu – cena oferty brutto: 22 511,30 zł;
5. Usługi Deklarsko-Blacharskie Jerzy Komar, 21-132 Kamionka, ul. Litewska 2– cena oferty brutto: 18 300,00 zł (oferta niekompletna oraz gwarancja tylko na 24 m-ce a nie na 60 m-cy;
6. Z.R.B. Konrad Kwiecień, 28-500 Kazimierza Wielka, Hołodowiec 12, e-mail: zrbkonrad@gmail.com – cena oferty brutto: 11 685,00 zł;
5. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie nie zostanie udzielone:
Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaka Zamawiający przeznaczył na
realizacje przedmiotowego zamówienia, a tego powodu postępowanie unieważnia się.
7. Postępowanie prowadził: Teresa Olszak – gł. specjalista ds. zamówień publicznych.
ZATWIERDZAM Wicestarosta Dariusz Kowalski

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron internetowychtworzenie stron internetowych