Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Wybór dostawcy regałów arch. przesuwnych dla Starostwa Powiatowego w Łęcznej. Znak sprawy: ZP.272.1.4.2015

2015-02-05 07:24:01
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 27/2014
z dnia 16 kwietnia 2014 r. Starosty Łęczyńskiego
ZP.272.1.4.2015

Notatka służbowa
W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Zapytanie o cenę zakupu:
1. wraz z montażem regałów archiwalnych przesuwnych do pomieszczenia Starostwa Powiatowego w Łęcznej, pod adresem ul. Staszica 9, pomieszczenie usytuowane
w piwnicy budynku, wentylowane, o powierzchni zabudowy regałami archiwalnymi odpowiednio: dł. 4,00m x szer. 3,50m x wys. 2,00m. Regały winny mieć przystosowane półki do archiwizacji teczek A4 (typowych skoroszytów papierowych formatu A4, które muszą być archiwizowane luzem, bez umieszczania ich
w segregatory) w taki sposób, by teczki nie ulegały przesunięciu i przewracaniu się do tyłu i na boki oraz dla segregatorów A4, Wymiary pokoju: dł. 4,40m x szer. 4,00 m x wys. 2,20m. Wejście do pokoju z korytarza piwnicy usytuowane na ścianie szerokości 4,40 m, pomieszczenie nie posiada okien. Pokój posiada podłoże betonowe lastryko. Wymagana powierzchnia zabudowy regałami archiwalnymi odpowiednio nie mniejszej niż : dł. 3,90m x szer. 3,30m x wys. 1,90 m. Regały winny mieć przystosowane półki do archiwizacji teczek A4 oraz segregatorów A4 – 1 komplet.
2. Przegrody półki w kształcie litery L (bez montażu, niezbędnych do już istniejących regałów) – sztuk 180.
3. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na zakupione i zamontowane regały na okres nie krótszy niż 24 miesiące oraz załączenia do oferty potwierdzenie wykonania nie mniej niż pięciu realizacji odpowiednich dostaw regałów archiwalnych przesuwnych (referencje, które będą zawierały w treści potwierdzenie należytego wykonania dostaw z montażem, w zakresie adresata dostaw, jakości, wartości
i terminu realizacji). kod CPV: 39131100-0, dotyczy: dostaw/usług/robót budowlanych*
2. Określenie szacunkowej wartości zamówienia brutto:
12 300,00 zł, kwotę zwiększono do wartości najkorzystniejszej oferty (jako kwotę przewidzianą w budżecie na powyższy cel).
3. Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łęcznej w danym roku budżetowym ( dział, rozdział):
Dział 750 Rozdział 75020 6060
4. Wykaz zawierający wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:
1) P.W. FAMAR SYSTEM Sp. z o.o., ul. Jagiellońska 70, 25-734 Kielce,
tel./fax 41 3661844, e-mail: krzysztof@famar.com.pl
2) KJK Meble Sp. z o.o., ul. Bp. H. Bednorza 2a-6, 40-384 Katowice, tel./fax
32 73000 44, tel. 32 730 00 45, e-mail: biuro@kjkmeble.pl
3) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SKRAWMET Sp. J. W. Olejniczak, S.
Solka, J. Stachurski, 09-200 Sierpc, ul. Wróblewskiego 2, tel/faks: 24 275 35
71/ 24 275 38 76, e-mail: skrawmet@go2.pl
5. Wykaz uzyskanych ofert, na kwotę brutto:
1) KJK Meble Sp. z o.o., ul. Bp. H. Bednorza 2a-6, 40-384 Katowice, tel./fax
32 73000 44, tel. 32 730 00 45, e-mail: biuro@kjkmeble.pl – oferta na kwotę brutto 16 634,52 zł, w tym regał kpl. za kwotę brutto15 339,33 za 189 mb;
2) MERIWA - Meble dla Twojej Firmy, tel. 081 742 69 30, 509 229 177, e-mail:
lukasz.b@meriwa.pl – oferta na kwotę brutto 22 404,45 zł, w tym regał kpl.
za kwotę brutto 19 477,05 za 165 mb;
3) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SKRAWMET Sp. J. W. Olejniczak, S.
Solka, J. Stachurski, 09-200 Sierpc, ul. Wróblewskiego 2, tel/faks: 24 275 35 71 /
24 275 38 76, e-mail: skrawmet@go2.pl – oferta na kwotę brutto 14 977,71 zł,
w tym regał kpl. za kwotę brutto 13 760,01 za 169,50 mb;
4) Budmax Regały Sp. z o.o. 80-175 Gdańsk, ul A. Gabrysiak 4, e-mail:
biuro@budmax.gda.pl – oferta na kwotę brutto 15 430,25 zł, w tym regał kpl.
przesuwny za kwotę brutto 13 769,85 zł za 155,00 mb;
5) Silesia Meble Sp. z o.o. 44-230 Czerwionka- Leszczyny, ul. Ornontowicka 4,
e-mail: biuro@silesiameble.pl – oferta na kwotę brutto 16 607,46 zł, w tym regał
kpl. przesuwny za kwotę brutto 15 279,06 zł za 155,00 mb;
6) PPHU REG-MET Ewa Barańska 41-250 Czeladź, il Wojkowicka 14a, fax 032 265
11 56 – oferta na kwotę brutto 24 071,10 zł, w tym regał kpl. za kwotę brutto
21 746,40 zł za 186,00 mb;
7) GOBI 20-401 Lublin, ul. Krochmalna 22a, tel. (81) 5340413, fax (81) 5340414,
e-mail: biuro@gobi.lublin.pl – oferta na kwotę brutto 18 160,95 złw tym regał
kpl. przesuwny za kwotę brutto 15 061,35 zł za150,00 mb;
6. Kryterium oceny ofert jest najniższa cena – 100 % za maksymalnie wykorzystaną powierzchnię, a więc za największą ilość metrów bieżących półek w oferowanym zestawie regałów archiwalnych przesuwnych. Wzór oceny ofert: cena najkorzystniejszej oferty podzielona przez cenę oferty badanej pomnożona przez 100 % pomnożona przez 100 punktów. Na podstawie oceny ofert wg wyżej wskazanego kryterium, w/w złożonych ofert oceniono następująco:
Lp. oferty Cena 1mb regału arch. przesuwny Punkty przyznane za regał kpl. wg wyliczenia: punkty wyliczone za mb regału x udział % ceny regału w cenie oferty brutto Punkty przyznane za pozostałe art.: udział % w cenie ogółem Razem przyznane punkty
1. 15 339,33:189 = 81,16 15339,33x100% x16634,52 = 92,21%
81,16/81,16x 100%x100pkt = 100,00 x 92,21% = 92,21 pkt 100-92,21 = 7,79
92,21+7,79 = 100,00pkt
2. 19 477,05 : 165,00= 118,04 19477,05x100%/22404,45 = 86,93% 81,16/118,04x100%x100pkt = 68,76 x 86,93% = 59,77 pkt 100-86,93 = 13,07 59,77+13,07= 72,84pkt
3. 13 760,01 : 169,50 = 81,18 13760,01x100%/14977,71= 91,87%
81,16/81,18x100%x100 pkt= 99,98 x 91,87% = 91,85 pkt 100-91,87 = 8,13 91,87+8,13
= 99,98pkt
4. 13 769,85 : 155,00 = 88,84 13769,85x100%/15430,25= 89,24 %
81,16/88,81x100%x100pkt=91,39x 89,24% = 81,56 pkt. 100-89,24 = 10,76 81,56+10,76 = 92,32pkt
5. 15 279,06 : 155,00 = 98,58 15279,06x100%/16607,46= 92% 81,16/98,58x100%x100pkt=82,33 x 92,00% = 75,74pkt 100-92,00 = 8,00 75,74+ 8,00 = 83,74pkt
6. 21 746,40 : 186,00 =116,92 21746,40x100%/24071,10= 90,34%
81,16/116,92x100%x100pkt=69,41 x 90,34% = 62,70pkt 100-90,34 = 9,66 62,70 + 9,66 = 72,36 pkt
7. 15 061,35 : 150,00 =100,41 15061,35x 100%/18160,95=82,93%
81,16/100,41x100%x100pkt=80,83 x 82,93% = 67,03pkt 100-82,93 = 17,07 67,03+17,97 = 85,00 pkt

7. Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny lub przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, cenę złotych netto i brutto zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty:
KJK Meble Sp. z o.o., ul. Bp. H. Bednorza 2a-6, 40-384 Katowice, tel./fax
32 73000 44, tel. 32 730 00 45, e-mail: biuro@kjkmeble.pl – oferta na kwotę netto 13 524,00 zł, cenę brutto 16 634,52 zł, w tym regał kompletny za kwotę brutto
15 339,33 za 189 metrów bieżących półek;


05.02.2015r. ……………………………………...
(data i podpis pracownika wydziału zamawiającego
odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania
o udzielenie zamówienia po uzyskaniu akceptacji
bezpośredniego przełożonego)Zatwierdzam

WiICESTAROSTA DARIUSZ kOWALSKI
Kierownik Jednostki
* - niepotrzebne skreślić


Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie strontworzenie stron