Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zapytanie ofertowe o rob. bud. wymiana rynien na budynku Starostwa Powiatowego w Łęcznej. ZP.SP.O.272.1.5.2015

0000-00-00 00:00:00
Łęczna, dnia 29.01.2015.
ZP.SP.O. 272.1.5.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE


Na podstawie Zarządzenia Nr 27/2014 Starosty Łęczyńskiego z dnia 16 kwietnia 2014 roku w oparciu o art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. t.j.
z 2013r. poz.907 z późn. zm.) w związku z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. , poz. 885 z późn. zm.) zwracam się
z zapytaniem ofertowym o cenę robót budowlanych, polegających na wymianie na metalowe powlekane, kolor brąz rynny 150 i rury spustowe Ø 90 dla 8 odpływów na dachu budynku Starostwa Powiatowego w Łęcznej, budynek o wymiarach dachu: długość dachu: 40,50 m, szerokość dachu 12,72 m, wysokość budynku 10 m.

Zamawiający: Powiat Łęczyński – Starostwo Powiatowe w Łęcznej
z siedzibą: Al. Jana Pawła Ii 95 A, 21-010 Łęczna.
NIP: 713-23-98-078, REGON: 431029168
Telefon: /081/ 752 64 80 Faks: /081/ 752 64 64
E-mail: t.olszak@powiatleczynski.pl

O udzielanie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy są właścicielami firm, którzy oferują w/w roboty budowlane bez powierzania robót podwykonawcom w miejscu wykonania robót, tj. budynku Starostwa pod adresem: Aleja Jana Pawła II 9A, 21-010 Łęczna,
w terminie do dnia 20 maja.2015r.

Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonane roboty na okres nie krótszy niż 60 miesięcy oraz załączenia do oferty potwierdzenia wykonania nie mniej niż pięciu realizacji odpowiednich robót oraz załączą do oferty referencje z zakresu odpowiednich robót (referencje będą zawierały w treści potwierdzenie należytego wykonania robót z montażem, w zakresie adresata dostaw, jakości, wartości i terminu realizacji).

Zapytania o przedmiot zamówienia:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pani Teresa Olszak – Główny Specjalista ds. zamówień publicznych, kontakt: tel. 081-752-64-80 Sposób przygotowania oferty: wypełnić załączony formularz oferty szczegółowy i ogólny.

Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 09.02.2015 r. godziny 13:00 w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A pok. 111 lub przesłać faksem na nr: /081/ 752-64-64 lub e-mailem: t.olszak@powiatleczynski.pl Ofertę przesłaną drogą elektroniczną nie ma potrzeby potwierdzać wersją przesłaną w inny sposób.


Z poważaniem:

Załączniki:
1. Formularz oferty;
2. wzór umowy
3. rzuty wysokości budynku, dachu i wyglądu budynku.

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron warszawatworzenie stron warszawa