Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zapytanie ofertowe o regały magazynowe przesuwne dla Starostwa Powiatowego w Łęcznej. ZP. 272.1.4.2015

2015-01-29 13:58:06

ZP.272.1.4.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie Zarządzenia Starosty Nr 27/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. w oparciu o art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. t.j. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) w związku z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. tj. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę zakupu:
1. wraz z montażem regałów archiwalnych przesuwnych do pomieszczenia Starostwa Powiatowego w Łęcznej, pod adresem ul. Staszica 9, pomieszczenie usytuowane w piwnicy budynku, wentylowane, o powierzchni zabudowy regałami archiwalnymi odpowiednio: dł. 4,00m x szer. 3,50m x wys. 2,00m. Regały winny mieć przystosowane półki do archiwizacji teczek A4 (typowych skoroszytów papierowych formatu A4, które muszą być archiwizowane luzem, bez umieszczania ich w segregatory) w taki sposób, by teczki nie ulegały przesunięciu i przewracaniu się do tyłu i na boki oraz dla segregatorów A4, Wymiary pokoju: dł. 4,40m x szer. 4,00 m x wys. 2,20m. Wejście do pokoju z korytarza piwnicy usytuowane na ścianie szerokości 4,40 m, pomieszczenie nie posiada okien. Pokój posiada podłoże betonowe lastryko. Wymagana powierzchnia zabudowy regałami archiwalnymi odpowiednio nie mniejszej niż : dł. 3,90m x szer. 3,30m x wys. 1,90 m. Regały winny mieć przystosowane półki do archiwizacji teczek A4 oraz segregatorów A4 – 1 komplet.
2. Przegrody półki w kształcie litery L (bez montażu, niezbędnych do już istniejących regałów) – sztuk 180.
3. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na zakupione i zamontowane regały na okres nie krótszy niż 24 miesiące oraz załączenia do oferty potwierdzenie wykonania nie mniej niż pięciu realizacji odpowiednich dostaw regałów archiwalnych przesuwnych (referencje, które będą zawierały w treści potwierdzenie należytego wykonania dostaw z montażem, w zakresie adresata dostaw, jakości, wartości i terminu realizacji).


Zamawiający: Powiat Łęczyński - Starostwo Powiatowe w Łęcznej z siedzibą: 21-010 Łęczna, ul. Aleja Jana Pawła II 95A REGON: 43 10 29 168 NIP: 713 23 98 078 Telefon: /081/ 752-64-80 Faks: /081/ 752-64-64 E-mail: t.olszak@powiatleczynski.pl

Zapytania o przedmiot zamówienia:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pani Teresa Olszak – Gł. Specjalista ds. zamówień publicznych i remontów, tel. 81 752 64 80, e-mail: t.olszak@powiatleczynski.pl .

Sposób przygotowania oferty: złożyć ofertę cenową

Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 30.01.2015 r godziny 12:00 w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej Al. Jana Pawła II 95A pok. 111 lub przesłać faksem na nr: /081/ 752-64-64 lub e-mailem: t.olszak@powiatleczynski.pl . Ofertę przesłaną drogą elektroniczną nie ma potrzeby potwierdzać wersją przesłaną w inny sposób.

Termin realizacji dostawy wraz z montażem: od dnia 03.02.2015r. do 19.02.2015r.
Załączniki:
1. Formularz oferty
2. Wzór umowy

Z poważaniem
Starosta Roman Cholewa
Łęczna dnia 27.01.2015r. Kierownik Jednostki

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stronprojektowanie stron