Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

wynik rozeznania na audyt bilansu dla SPZOZ Łęczna

2015-01-23 12:39:23

Załącznik Nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 30 tys. euro
ZP.P.SPZOZ.O.272.1.1.2015


NOTATKA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

1 Opis przedmiotu zamówienia:
Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęcznej za rok obrotowy 2014, obejmujący okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014r. CPV: 79210000-9- usługi księgowe i audytorskie.
2.Wartość zamówienia oszacowano w dniu 19.12.2014 r. na kwotę 5000,00 zł netto co stanowi równowartość 1183,46 euro (1euro = 4,2249 zł) na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013r. poz. 1692 w sprawie średniego kursu złotego
w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych.
3. W dniu 13 stycznia 2015r. zwrócono się do 4 niżej wymienionych wykonawców
z zapytaniem ofertowym:
1. Bilans - Rewid - Standard Biegli Rewidenci i Doradcy Finansowi, ul. Opinogórska 4/35, 04-039 Warszawa, tel. /faks: 22 813 33 81/ 813 33 81, e-mail: biegli@brs-biegli.pl
2. Max Finanse Sp. z o.o. , ul. Składowa 10, 19-400 Olecko. Danuta Jaworowska Tel/fax: 087 161 34 04, e-mail: danajaw@op.pl
3. Auxilium Audyt Sp. z o.o., ul. Moniuszki 50, 31-523 Kraków, tel/fax: 12 417 78 00,
e-mail: anna.wierczuk@auxilium-audyt.com.pl ;
4. Biuro Rachunkowe "Taks" Sp. z o.o. ul.Ofiar Katynia 27/1 37-450 Stalowa Wola,
e-mail: taks.spzoo@poczta.fm ;
ponadto zamieszczono zapytanie na stronie internetowej pod adresem: www.powiatleczynski.pl w zakładce zamówienia publiczne, w zakładce zamówienia do
30 tys. euro. Zapytanie skierowano faksem, mailem, telefonicznie (właściwe podkreślić).

4. Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia (cena oraz inne istotne elementy ofert):
1) Biuro Biegłych rewidentów EKO-BILANS Sp. z o.o., 90-248 Łódź, ul. P.O.W.29/3;
nr tel. 42 631 95 36, fax 42 631 98 66, e-mail. M.Wasilewska@eko-bilans.com.pl - oferta na kwotę 9 000,00 zł netto plus 23 % VAT, tj. 11.070,00 zł. brutto;
2) Auxilium Audyt Sp. z o.o., ul. Moniuszki 50, 31-523 Kraków, tel/fax: 12 417 78 00,
e-mail: anna.wierczuk@auxilium-audyt.com.pl – oferta na kwotę 8 500,00 zł netto plus 23 % VAT, tj. 10.455,00 zł. brutto;
3) Regina Fiałkowska Kancelaria Biegłego Rewidenta, 37-450 Stalowa Wola, ul. Ofiar Katynia 33/3, nr tel. /faks 15/8422425, tel kom. 509 764 095, e-mail: fialkowskar@go2.pl – oferta na kwotę 4900,00 zł netto plus 23 % VAT, tj. 6027,00 zł. brutto;
4) Auxilium Audyt Sp. z o.o., ul. Moniuszki 50, 31-523 Kraków – dotyczy oferty nr 2,
5) Bilans - Rewid - Standard Biegli Rewidenci i Doradcy Finansowi,
ul. Opinogórska 4/35, 04-039 Warszawa, tel. /faks: 22 813 33 81/ 813 33 81,
e-mail: Marian Rogowski / biegli@brs-biegli.pl – oferta na kwotę 3 900,00 zł netto plus 23 % VAT, tj. 4 797,00 zł. brutto;
6) Polskie Towarzystwo Ekonomiczne PROFIT Sp. z o.o. ul. Rakowiecka 41 lok.28, 02-521 Warszawa, tel./fax 22 848 60 42/ 22 848 61 90, e-mail: sekretariat@pteprofit.pl - oferta na kwotę 6 000,00 zł netto plus 23 % VAT, tj. 7 380,00 zł. brutto;
7) Max Finanse Sp. z o.o. , ul. Składowa 10, 19-400 Olecko. Danuta Jaworowska Tel/fax: 087 161 34 04, e-mail: danajaw@op.pl - oferta na kwotę 5 400,00 zł netto plus 23 % VAT, tj. 6642,00 zł. brutto;

Termin wykonania usług w w/w ofertach był jednakowy: do 16.03.2015r.

5. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:
Bilans - Rewid - Standard Biegli Rewidenci i Doradcy Finansowi, ul. Opinogórska
4/35, 04-039 Warszawa, tel. /faks: 22 813 33 81/ 813 33 81, e-mail:
biegli @brs-biegli.pl - za cenę: 3 900,00 zł netto plus 23 % VAT, tj. 4 797,00 zł.
brutto

6. Uzasadnienie wyboru:
Oferta spełnia wymagania określone przez zamawiającego oraz przepisy w zakresie wykonania przedmiotowego zadania i jest najkorzystniejsza pod względem finansowym.

6. Postępowanie prowadził: Teresa Olszak.ZATWIERDZAM

Przewodniczący Zarządu


Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron krakówtworzenie stron kraków