Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Wynik zapytania o usługi serwisu kserokop. i drukarek

2015-01-21 06:51:51
STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJ
Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, tel. 81 752 64 80, fax: 81 752 64 64
NIP: 713-23-98-078, REGON: 431029168, e-mail: t.olszak@powiatleczynski.pl
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 27/2014
z dnia 16 kwietnia 2014 r. Starosty Łęczyńskiego
ZP.ST.O.272.1.2.2015
Notatka służbowa
W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro
1. Opis przedmiotu zamówienia:
wykonanie usług serwisu i naprawy urządzeń kserujących, wielofunkcyjnych i drukarek komputerowych funkcjonujących w Starostwie Powiatowym w Łęcznej: do następujących urządzeń kserujących:
1. XEROX WORK CENTRE 7556;
2. KYOCERA KM 1620;
3. TOSHIBA e-studio 3520C szt. 2;
4. Urządzenie wielofunkcyjne Triumf Adler TADC 2230;
5. Develop Ineo+451
6. Develop QC 2235
7. Develop Ineo+4020 szt. 3
oraz drukarek komputerowych:
1. LEXMARK E 460dn szt. 7
2. LEXMARK T 640 DN szt. 1
3. LEXMARK T 420 szt. 1
4. LEXMARK T 120 szt. 1
5. OKI B 410 dn szt. 7
6. OKI Print solution C 5750 szt. 1
7. TSC SKK-240 DNR do nalepek kontrolnych szt. 1
8. HP LJ 1200s szt. 2
9. HP LJ 1160/1320 szt. 3
10. HP LJ 1150 szt. 2
11. HP LJ 1010 szt. 1
12. HP OfficeJet PRO K 850 szt.
13. HP 9300 szt. 1
14. HP LJ 100 color mpf m 175a – szt. 1
15. Kyocera ECOSYS FS 1030 D szt. 6
16. Drukarko - kopiarka Kyocera FS 1018 MFP szt. 1
17. Samsung ML- 3561 ND szt. 1
kod CPV: 30121430-6, dotyczy: dostaw/usług/robót budowlanych*
2. Określenie szacunkowej wartości zamówienia brutto:
5 000,00 zł/rok
3. Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łęcznej w danym roku budżetowym ( dział, rozdział):
Dział 750, Rozdział 75020, § 4270
4. Wykaz zawierający wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:
1) Usługi Elektroniczne Cebryk Krzysztof, 20-609 Lublin, ul. Filaretów 34/1, nr tel./faks81 757 73 58, e-mail: cebryk_krzysztof@poczta.fm
oraz zamieszczono zapytanie ofertowe na stronie internetowej zamawiającego pod adresem: www.powiatleczynski.pl w zakładce zamówienia do 30 tys. euro
5. Wykaz uzyskanych ofert, na kwotę brutto:
STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJ
Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, tel. 81 752 64 80, fax: 81 752 64 64
NIP: 713-23-98-078, REGON: 431029168, e-mail: t.olszak@powiatleczynski.pl
Nr oferty
Nazwa Wykonawcy
Cena roboczogodziny netto zł serwisu naprawy
Cena usług serwisu przeglądu netto zł
Wysokość obowiązującego podatku VAT %
Koszty dojazdu od siedziby firmy do siedziby Starostwa w zł brutto
1.
MS MAGIC SERVICE Robert Soldak, 53-010 Wrocław, ul. Ołtaszyńska 44, nr tel. 71-78170 72, fax 71 7593755, e-mail: .prawosudow@magicserwice.com.pl
50,00 50,00 23 0,85
2.
Usługi Elektroniczne Cebryk Krzysztof, 20-609 Lublin, ul. Filaretów 34/1, nr tel./faks81 757 73 58, e-mail: cebryk_krzysztof@poczta.fm
35,00 50,00 23 0,00
3.
AT-SERWIS s.c. Tomasz Głowacki i Andrzej Kozak, Ponikwoda 33, 20-135 Lublin, tel./faks /1-534-88-72/81-748-20-59, e-mail: info@at-serwis.pl
25,00 80,00 23 0,00
6. Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny lub przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, cenę złotych netto i brutto zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty:
Usługi Elektroniczne Cebryk Krzysztof, 20-609 Lublin, ul. Filaretów 34/1, nr tel./faks81 757 73 58, e-mail: cebryk_krzysztof@poczta.fm
- oferta na kwotę:
1) Cena roboczogodziny netto zł serwisu naprawy wszystkich w/w urządzeń : netto 35,00 zł plus VAT 23%, tj. brutto 43,05 zł.
2) Cena usług serwisu przeglądu wszystkich w/w urządzeń: netto 50,00zł plus VAT 23%, tj. brutto 61,50 zł.
3) Koszty dojazdu od siedziby firmy do siedziby Starostwa w zł brutto 0,00 zł
Oferta spełnia wymagania Zamawiającego, jest kompletna i najkorzystniejsza pod względem ceny. Powierzenie w/w usług odbywać się będzie na podstawie zleceń poszczególnych Wydziałów, w przypadku niezbędnej konieczności, zgodnie z zatwierdzaną każdorazowo kartą pracy i ofertą zakresu naprawy (dwie różne propozycje Wykonawcy do decyzji Zamawiającego).
20.01.2015r. Teresa Olszak
(data i podpis pracownika wydziału zamawiającego
odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia po uzyskaniu akceptacji bezpośredniego przełożonego)
Zatwierdzam
Wicestarosta Dariusz Kowalski

* - niepotrzebne skreślić

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron warszawaprojektowanie stron warszawa