Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zapytanie ofertowe na usługi serisu kserokopiarek i drukarek

2015-01-14 13:34:08
ZP.272.1.2.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie Zarządzenia Starosty Nr 27/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w oparciu o art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. t.j. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.)
w związku z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U.
z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę wykonania usług serwisu tj. naprawy, przeglądu oraz ceny dojazdu od siedziby Wykonawcy do Starostwa Powiatowego w Łęcznej, do następujących urządzeń kserujących:
1. XEROX WORK CENTRE 7556;
2. KYOCERA KM 1620;
3. TOSHIBA e-studio 3520C szt. 2;
4. Urządzenie wielofunkcyjne Triumf Adler TADC 2230;
5. Develop Ineo+451
6. Develop QC 2235
7. Develop Ineo+4020 szt. 3
oraz drukarek komputerowych:
1. LEXMARK E 460dn szt. 7
2. LEXMARK T 640 DN szt. 1
3. LEXMARK T 420 szt. 1
4. LEXMARK T 120 szt. 1
5. OKI B 410 dn szt. 7
6. OKI Print solution C 5750 szt. 1
7. TSC SKK-240 DNR do nalepek kontrolnych szt. 1
8. HP LJ 1200s szt. 2
9. HP LJ 1160/1320 szt. 3
10. HP LJ 1150 szt. 2
11. HP LJ 1010 szt. 1
12. HP OfficeJet PRO K 850 szt.
13. HP 9300 szt. 1
14. HP LJ 100 color mpf m 175a – szt. 1
15. Kyocera ECOSYS FS 1030 D szt. 6
16. Drukarko - kopiarka Kyocera FS 1018 MFP szt. 1
17. Samsung ML- 3561 ND szt. 1
Dopuszcza się złożenie jednej oferty na wszystkie urządzenia, warunkiem udziału
w postępowaniu jest posiadanie bardzo dobrej znajomości usług serwisu naprawy w/w urządzeń oraz prowadzenie działalności w przedmiocie objętym rozeznaniem cenowym
w okresie nie krótszym niż 10 lat.

Ofertę należy przedstawić bez uwzględniania kosztów zakupu niezbędnych materiałów do naprawy w/w urządzeń. Wybrany w niniejszym postępowaniu wykonawca będzie miał obowiązek przedstawienia oferty cenowej zakupu materiałów niezbędnych do naprawy w dwóch wersjach cenowo- materiałowych, do wyboru i akceptacji Zamawiającego.

Zamawiający będzie wymagał udzielenia gwarancji na wykonaną każdorazowo naprawę urządzenia na okres nie krótszy niż 12 miesięcy oraz przegląd serwisowy na okres nie krótszy niż zalecana ilość wykonanych kopii przez producenta urządzenia. Każdą wykonaną usługę zgodnie z potrzebami Zamawiającego, Wykonawca będzie potwierdzał poprzez wypełnienie karty pracy, zgodnie z opracowanym wzorem udostępnionym wybranemu Wykonawcy.

Wymagany czas podjęcia usługi naprawy lub przeglądu serwisowego nie dłuższy niż 48 godzin od momentu zgłoszenia.

Zamawiający: Powiat Łęczyński - Starostwo Powiatowe w Łęcznej z siedzibą: 21-010 Łęczna,
ul. Aleja Jana Pawła II 95A
REGON: 43 10 29 168 NIP: 713 23 98 078 Telefon: /081/ 752-64-80 Faks: /081/ 752-64-64
e-mail: t.olszak@powiatleczynski.pl

Zapytania o przedmiot zamówienia:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pani Teresa Olszak – Gł. Specjalista ds. zamówień publicznych i remontów, tel. 81 752 64 80, e-mail: t.olszak@powiatleczynski.pl .

Sposób przygotowania oferty: złożyć ofertę cenową wraz z kopia aktualnego wypisu
z właściwego rejestru działalności gospodarczej. Zamawiający wymaga także, by do oferty załączyć kserokopie posiadanych kwalifikacji lub uprawnień pracowników lub współpracowników
w zakresie wykonywania usług serwisu w/w urządzeń oraz posiadane autoryzacje lub rzedstawicielstwo producentów w/w urządzeń, nie mniej niż 3.


Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 20.01.2015 r godziny 12:00 w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego
w Łęcznej Al. Jana Pawła II 95A pok. 111 lub przesłać faksem na nr: /081/ 752-64-64 lub e-mailem: t.olszak@powiatleczynski.pl

Termin realizacji usług serwisowych: od dnia 21.01.2015r. do 31.12.2015r.
Załączniki:
1. Formularz oferty,


Z poważaniem
Starosta mgr Roman Cholewa
Łęczna dnia 14.01.2015r. Kierownik Jednostki

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stronprojektowanie stron