Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Wynik post. na obługę informatyczną PZAZ Łęczna

2015-01-14 12:03:41
PZAZ.XI.272.1.1.2015 Łęczna, dn.14.01.2015r.


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dyrektor Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej informuje,
że w ramach rozpoznania cenowego na miesięczną opiekę techniczną sprzętu
i oprogramowania wg CPV: 30213000-5,30213100-6 dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej, złożono 2 oferty.
Oferta nr 1:
SYMBIT Sp. z o.o., ul. Lasockiego 39A/2, 20-612 Lublin
Cena oferty brutto wynosi: 7 380,00 zł. , w kryterium oceny oferty otrzymała 16,02punktów.
Oferta nr 2:
NETEAM Systemy informatyczne Adam Caryk , ul. Skarbka 1/20, 21-010 Łęczna
Cena oferty brutto wynosi: 725,70 zł., w kryterium oceny oferty otrzymała 100 punktów.

Wybrano najkorzystniejszą ofertę nr 2:
NETEAM Systemy Informatyczne Adam Caryk, ul. Skarbka 1/20, 21-010 Łęczna
Uzasadnienie wyboru oferty:
Oferta wykonawcy nr 2 jest ważna, nie podlega odrzuceniu i w niniejszym postępowaniu jest ofertą najkorzystniejszą. Cena oferty brutto wynosi: 725,70 zł, w kryterium oceny oferty otrzymała 100 punktów.

Dyrektor
Małgorzata Paprota

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron internetowychprojektowanie stron internetowych