Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Wybór oferty na zakup odziezy ochronnej dla PZAZ Łęczna

2014-12-17 12:40:03
PZAZ.XI.272.1.10.2014 Łęczna, dn.17.12.2014r.


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Dyrektor Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej informuje,
że w ramach rozpoznania cenowego na zakup i dostawę odzieży ochronnej, obuwia ochronnego oraz tekstyli domowych wg CPV: 35113400-3,18830000-6,39511100-8, 39512100-2, 39513200-3, 18830000-6 dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej, złożono 3 oferty.

Oferta nr 1:
,, FURORA” Firma Produkcyjno – Handlowa, ul. Leonarda 18 20-625 Lublin
Cena oferty brutto wynosi: 23 751,92zł., w kryterium oceny oferta otrzymała 69,14 punktów
Oferta nr 2
,,Eco Pak” Sp. z o.o., ul. Opolska 140, 52-014 Wrocław
Cena oferty brutto wynosi: 20 045,31zł., w kryterium oceny oferta otrzymała 81,93 punktów
Oferta nr 3
PHUP ,,Ala” Dariusz Całka., ul. Lubelska 30, 10-407 Olsztyn
Cena oferty brutto wynosi: 16 423,58 zł., w kryterium oceny oferta otrzymała 100 punktów

Wybrano ofertę nr 3:
Uzasadnienie wyboru oferty:
Oferta wykonawcy nr 3 jest ważna, nie podlega odrzuceniu i w niniejszym postępowaniu jest ofertą najkorzystniejszą. Oferta otrzymała 100 punktów.

Dyrektor
Małgorzata Paprota

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron krakówprojektowanie stron kraków