Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

wynik rozeznania cenowego na zakup oleju napędowego dla PZAZ Łęczna

2014-12-12 08:47:20
PZAZ.XI.272.1.8.2014 Łęczna, dn. 12.12.2014r.


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dyrektor Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej informuje, że w ramach rozpoznania cenowego na sprzedaż oleju napędowego dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej, złożono 2 oferty.

Oferta Nr 1:
Stacja Paliw Anex-Oil Sp.J. Anna i Paweł Gumieniuk, ul. Chełmska 61, 21-010 Łęczna,
Cena oferty brutto za 1 litr paliwa wynosi: 4,76 zł, w kryterium oceny oferty otrzymała 100 punktów.
Oferta Nr 2:
DELLA Spółka Jawna, S. Gumieniuk, H. Kowalak Stacja Paliw Łuszczów I – 130A,
20-258 Lublin 62
Cena oferty brutto za 1 litr paliwa wynosi: 4,90 zł, w kryterium oceny oferty otrzymała 97,14 punktów.

Wybrano najkorzystniejszą ofertę Nr 1:
Stacja Paliw Anex-Oil Sp.J. Anna i Paweł Gumieniuk, ul. Chełmska 61, 21-010 Łęczna,

Uzasadnienie wyboru oferty:
Oferta Wykonawcy Nr 1 jest ważna, nie podlega odrzuceniu i w niniejszym postępowaniu jest ofertą najkorzystniejszą. Cena oferty brutto za 1 litr paliwa wynosi:
4,76 zł., w kryterium oceny oferty otrzymała 100 punktów.

Dyrektor
Małgorzata Paprota

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron wwwprojektowanie stron www