Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Wynik rozeznania cenowego na zakup i dostawę artykułów biurowych oraz artykułów eksploatacyjnych dla PZAZ Łęczna

2014-12-12 08:40:57
PZAZ.XI.272.1.7.2014 Łęczna, dn.12.12.2014r.


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Dyrektor Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej informuje,
że w ramach rozpoznania cenowego na zakup i dostawę artykułów biurowych oraz artykułów eksploatacyjnych wg CPV: 21000000-3,od 30000000-0 do 302173340-8 dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej, złożono 1 ofertę.

Oferta nr 1:
GHAJ PLUS II Spółka z o.o., Al. Jana Pawła II 89, 21-010 Łęczna
Cena oferty brutto wynosi: 17 251,45zł., cena oferty netto wynosi: 14 025,57zł.

Wybrano ofertę nr 1:

Uzasadnienie wyboru oferty:
Oferta wykonawcy nr 1 jest ważna, nie podlega odrzuceniu i w niniejszym postępowaniu jest ofertą najkorzystniejszą. Oferta otrzymała 100 punktów.


Dyrektor
Małgorzata Paprota

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron krakówprojektowanie stron kraków