Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

wynik przetargu na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych do oznaczania pojazdów. ZP.272.4.14.2014

2014-12-11 13:30:03
Numer sprawy: ZP. 272.4.14.2014 Łęczna, 2014-12-11


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: zamówienia na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych do oznaczania pojazdów.
Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia kwotę: 202 482,60 złotych brutto.


1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje,
że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę Nr 1 na realizację zamówienia publicznego : TABLA Sp. z o.o., ul. Diamentowa 7B, 20-447 Lublin za kwotę 50 754,72 zł brutto, terminy dostaw – 1 doba.
2. Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta, jest ważna, nie podlega wykluczeniu ani odrzuceniu, spełnia wymagania określone w siwz przez Zamawiającego i jest najkorzystniejsza.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny. 3. W prowadzonym postępowaniu złożono 1 , następującą ofertę:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko wykonawcy: Liczba pkt w kryterium ceny Liczba pkt w kryterium dostawy nowych tablic Liczba pkt w kryterium dostawy wtórników tablic Suma punktów
1. TABLA Sp. z o.o., ul. Diamentowa 7B
20-447 Lublin 80,00 10,00 10,00 100,00


4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została wykluczona oferta
5. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje,
że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona oferta.
6. Zgodnie z zapisem art. 94 ust. 2 pkt.1 wybranego wykonawcę zapraszamy do podpisania umowy w dniu 12.12 2014r. na godz. 10:00 do pokoju Nr 218 (I piętro), w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95 A.
7. Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2013 r. Dz. U. poz. 907 z późn. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
Dziękujemy za udział w przedmiotowym postępowaniu.

Kierownik Zamawiającego

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

sklepy internetowesklepy internetowe