Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Zamówienia publiczne » Wyniki przetargów » wynik przetargu dot. ...

wynik przetargu dot. sukcesywnych dostaw art. dla PZAZ Łęczna. ZP.272.4.15.2014

2014-12-08 13:09:39
Numer sprawy: ZP.272.4.15.2014 Łęczna, 2014-12-08OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot. zamówienia: sukcesywne dostawy do siedziby Zamawiającego, według podziału na 10 pakietów (zadań):
1) Zadanie nr 1 artykułów spożywczych, CPV: 15800000-6; 15872200-3
2) Zadanie nr 2 artykułów rolno-spożywczych, CPV: 15331000-7;
3) Zadanie nr 3 mięsa, wędlin, CPV:15119000-5, 15131130-5;
4) Zadanie nr 4 drobiu, CPV: 15131500-0;
5) Zadanie nr 5 pieczywa, CPV: 15811000-6;
6) Zadanie nr 6 art. mleczarskich, CPV: 15500000-3 ;
7) Zadanie nr 7 warzyw i owoców, CPV: 15300000-1;
8) Zadanie nr 9 mrożonek, CPV: 15331170-9;
9) Zadanie nr 10 chemia gospodarcza, CPV: 24250000-1;
10) Zadanie nr 10 chemia profesjonalna, CPV: 24513000-3;

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zamówienia kwotę 593 200,00 złotych brutto, wartość wybranych najkorzystniejszych ofert, to kwota 562 773,58 złotych brutto.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje,
że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejsze oferty złożone przez:
Zadanie nr 1: ARPOS Sp. J. Beata Mazurek, Marek Ogórek, 21-010 Łęczna, ul. Pasternik 8, za cenę
133 997,99 zł brutto;
Zadanie nr 2: ARPOS Sp. J. Beata Mazurek, Marek Ogórek, 21-010 Łęczna, ul. Pasternik 8, za cenę
17 973,75 zł brutto;
Zadanie nr 3: EB Sp. z o.o. 20-703 Lublin, ul. Cisowa 9, za cenę 104 607,30 zł
brutto;
Zadanie nr 4: PHU AVEXIM Sp. z o.o., ul. Bukowa 2, Turka, 20-258 Lublin 62, za cenę 26 346,00 zł
brutto;
Zadanie nr 5: EUROPIEK Sp. z o.o. ul. Banacha 1,220-276 Lublin za cenę 28 862,37 zł
brutto;
Zadanie nr 6: PHU AVEXIM Sp. z o.o., ul. Bukowa 2, Turka, 20-258 Lublin 62, za cenę
92 664,60 zł brutto;
Zadanie nr 7: Artur Niećko, Ciechanki Krzesimowskie 62, 21-010 Łęczna, za cenę 45 233,00 zł brutto;
Zadanie nr 8: IGLOTEX Lublin, Sp. z o.o., 20-330 Lublin, ul. Wł. Grabskiego 23, za cenę 25 921,00 zł
brutto;
Zadanie nr 9: JACK Sp. Jawna Kardasz, Rogowski, 15-264 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2, za cenę
59 004,08 zł brutto;
Zadanie nr 10: Lubmedical Hurtownia Sprzętu Medycznego i Rehabilitacyjnego, ul. Zemborzycka 10,
20-450 Lublin, za cenę 28 162,89 zł brutto;

2. Uzasadnienie wyboru: wybrane oferty, po uzyskaniu wyjaśnień na podstawie art. 26 ust. 3 są ważne, nie podlegają wykluczeniu ani odrzuceniu, spełniają wymagania określone w siwz przez Zamawiającego i są najkorzystniejsze.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny. 3. W prowadzonym postępowaniu złożono 19 następujących ofert:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy Ocena punktowa ofert Działania podjęte przez wykonawcę, o których mowa w art. 29 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych
Zad. Nr 1 Zad. Nr 2 Zad. Nr 3 Zad. Nr 4 Zad. Nr 5 Zad. Nr 6 Zad. Nr 7 Zad. Nr 8 Zad. Nr9 Zad. Nr 10
1. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe DEOBOX Zbigniew Stępień, 35-210 Rzeszów, ul. Instalatorów3 Oferta wykluczona z postępowania na podstawie zapisu art. 24 ust. 2 pkt.4 w związku z art. 44 ustawy Pzp – nie uzupełniono brakujących dokumentów na wezwanie BRAK
2. IGLOTEX Łukasz Sp. z o.o. 16-070 Choroszcz, Porosty 99 filia w Lublinie, ul. Grabskiego 23 - - - - - - - 97,00 - - BRAK
3. JACK Sp. Jawna Kardasz, Rogowski,
15-264 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2 - - - - - - - - 97,00 - BRAK
4. EB Sp. z o.o. 20-703 Lublin, ul. Cisowa 9 - - 97,00 95,07 - - - - - - BRAK
5. ALMAX-DYSTRYBUCJA Sp. z o.o. Panieńszczyzna, 21-002 Jastków 88,79 - - - - 92,16 - - - - BRAK
6. Henry Kruse Sp. z o.o., ul. Kolejowa 3, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce - - - - - - - - - 89,19 BRAK
7. GULIK Sp. z o.o., ul. Długa 2, 05-860 Płochocin Oferta odrzucona na podst. Art. 89 ust. 1 pkt. 6 z uwagi na błędy w stawce podatku VAT, nie podlegających korekcie na podst. Art. 87 ust. 2 pkt. 1-3.. BRAK
8. Masarnia, Ubojnia ZEMAT Zdzisław Trościańczyk i S-ka, Spółka Jawna, 21-310 Wohyń, ul. Łąkowa 1 - - 92,15 - - - - - - - TAK
9. Lubmedical Hurtownia Sprzętu Medycznego i Rehabilitacyjnego, ul. Zemborzycka 10, 20-450 Lublin - - - - - - - - - 97,00 BRAK
10. Tomasz Jarosław Duda TOMIK, 21-003 Ciecierzyn, Elizówka 65, adres do koresp. Ul. Łęczyńska 5d, 20-309 Lublin - - - - - - 69,43 - - - BRAK
11. EUROPIEK Sp. z o.o. ul. Banacha 1,
220-276 Lublin - - - - 97,00 - - - - - BRAK
12. ARPOS Sp. Jawna Beata Mazurek, Marek Ogórek, ul. Pasternik 8, 21-010 Łęczna 100,00 - - - - - - - - - TAK
13. ARPOS Sp. Jawna Beata Mazurek, Marek Ogórek, ul. Pasternik 8, 21-010 Łęczna - 100,00 - - - - - - - - TAK
14. Gminna Spółdzielnia w Cycowie, ul. Chełmska 40, 21-070 Cyców - - - - 57,10 - - - - - BRAK
15. PHU AVEXIM Sp. z o.o., ul. Bukowa 2, Turka, 20-258 Lublin 62 - - 92,10 100,00 - 100,00 - - - - TAK
16. Zakład Mięsny WIERZEJKI J.M. Zdanowscy Sp. Jawna, Płudy 21,
21-404 Trzebieszów Oferta wykluczona z postępowania na podstawie zapisu art. 24 ust. 2 pkt.4 w związku z art. 44 ustawy Pzp – nie uzupełniono brakujących dokumentów na wezwanie BRAK
17. Spółdzielnia Rolnicza w Łęcznej, 21-010 Łęczna, ul. Pasternik 8 - - - - 81,65 - - - - - BRAK
18. Masarnia z Ubojnią Tadeusz Harasim, ul. Spółdzielcza 6, 21-110 Ostrów Lubelski Oferta wykluczona z postępowania na podstawie zapisu art. 24 ust. 2 pkt.4 w związku z art. 44 ustawy Pzp – nie uzupełniono brakujących dokumentów na wezwanie BRAK
19. Artur Niećko, Ciechanki Krzesimowskie 62, 21-010 Łęczna - - - - - - 100,00 - - - TAK

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu zostały wykluczone oferty: Nr 1- dot. zadania nr 9, Nr 16- dotyczy zadania Nr 3 i Nr. 18- dot. zadania Nr- 3 i 4 : na podstawie zapisu art. 24 ust. 2 pkt.4 w związku z art. 44 ustawy Pzp – nie uzupełniono brakujących dokumentów na wezwanie.

5. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje,
że w prowadzonym postępowaniu zostały odrzucone następujące oferty:
1) Oferta nr 7 na zadania nr 1 - odrzucona na podst. Art. 89 ust. 1 pkt. 6 z uwagi na błędy w stawce podatku VAT, nie podlegających korekcie na podst. Art. 87 ust. 2 pkt. 1-3.
2) Odrzucono też 3 oferty: Nr 1- dot. zadania nr 9, Nr 16- dotyczy zadania nr 3 i Nr. 18- dot. zadania Nr - 3 i 4 : na podstawie zapisu art. 89 ust. 1 pkt. 5 zostały złożone przez wykonawców wykluczonych z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia .

6. Zgodnie z zapisem art. 94 ust. 1 pkt. 2 wybranych wykonawców zapraszamy do podpisania umowy na dostawę w terminie - 2014-12-15 na godz. 10:00 do pokoju nr 218 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej.

7. Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2013 r. Dz. U 907 z późn. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
Dziękujemy za udział w przedmiotowym postępowaniu.


Kierownik Zamawiającego

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stronprojektowanie stron