Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Wynik rozeznania cenowego na całodobową ochronę nieruchomości w Łecznej ul. Litewska 16. ZP.272.1.19.2014

2014-11-27 09:43:29
ZP.272.1.19.2014
Załącznik Nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 30 tys. euro

NOTATKA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

1 Opis przedmiotu zamówienia:
Całodobowa ochrona nieruchomości oznaczonej na mapie ewidencyjnej
w obrębie 1 – Miasto Łęczna numerem 1746 o powierzchni 0,6624 ha oraz budynku (wewnątrz i zewnątrz) Ośrodka Rewalidacyjno- Wychowawczego w Łęcznej usytuowanego przy ul. Litewskiej 16, 21-010 Łęczna, łącznie z wykonaniem drobnych prac gospodarczych.
2.Wartość zamówienia oszacowano w dniu 19.11.2014r. na kwotę 79 268,29co stanowi równowartość 18 762,17 euro (1euro = 4,2249 zł) na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013r. Dz. U. z 2013r. poz. 1692. Wartość brutto zamówienia 79 268,29 zł

3. W dniu 20.11.2014r. zwrócono się do wykonawców z zapytaniem ofertowym:
Zamieszczając zapytanie wraz z załącznikami na stronie internetowej pod adresem: www.powiatleczynski.pl i www.orw-leczna.pl w zakładce zam. Publ. o wart. do 30 tys. euro
Zapytanie skierowano faksem, mailem, telefonicznie (właściwe podkreślić).

4. Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia (cena oraz inne istotne elementy ofert):
1. SUPERVISION Bargiel i Wspólnik Sp. J., 56-400 Oleśnica, ul. Bratnia 7, tel. 71-3992759, tel. 690333225, e-mail: supervisionsj@wp.pl – oferta na cenę brutto 4 348,30 zł/m-c, cena za cały okres realizacji zamówienia na kwotę 56 527,90 zł brutto.
2. PRYMAT Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Ryszard Krawczyk, 20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 5A/32, tel. 603887295, tel./fax 81 441 10 77, e-mail: prymat68@op.pl - oferta na cenę brutto 7 350,48 zł/m-c, cena za cały okres realizacji zamówienia na kwotę 95 556,24 zł brutto.
3. EWERTON SECURITY Karol Ewertowski, ul. Przyjaźni 16/15, 20-314 Lublin, tel. 695 367 332, e-mail: o-lublin@o2.pl – oferta na cenę brutto 5 225,04 zł/m-c, cena za cały okres realizacji zamówienia na kwotę 67 925,52 zł brutto.
4. PHU „GARDA” w Rzeszowie, 35-506 Rzeszów, ul. Płk. K. Iranka Osmeckiego 6, tel. 17 8631716, fax. 17 863 1808, e-mail: wojcik@garda.rzeszow.pl – oferta na cenę brutto 8 072,49 zł/m-c, cena za cały okres realizacji zamówienia na kwotę 104 942,37 zł brutto.
5. VISION GROUP Sp. z o.o. z siedzibą 00-501 Warszawa, ul. Bracka 3/13, tel. 22 398 73 72, fax 22 398 32 34, e-mail: wroclaw@visiongroup.onfo.pl – oferta na cenę brutto 4 767,85 zł/m-c, cena za cały okres realizacji zamówienia na kwotę 61 982,05 zł brutto.
6. Miejska Korporacja Komunikacyjna Sp. z o.o. z siedziba 20-260 Lublin, ul. Antoniny Grygowej 56, tel./fax 81 533 20 75, 81 525 68 76, e-mail: biuro@mkklublin.pl – oferta na cenę brutto 6 949,50 zł/m-c, cena za cały okres realizacji zamówienia na kwotę 90 343,50 zł brutto.
7. P.H.U. Agencja Ochrony PROTOS Sp. z o.o. z siedziba 20-150 Lublin, ul. Rapackiego 19, tel. 81 7408503, fax. Wew. 12, e-mail: protos@onet.pl – oferta na cenę brutto 8 892,90 zł/m-c, cena za cały okres realizacji zamówienia na kwotę 115 607,70 zł brutto.
8. Firma Ochronno-Konwojowa EXPERTUS Sp. z o.o. z siedzibą: 20-815 Lublin, ul. Partyzantów 11, tel./fax. 81 7416507, e-mail: fok_expertus@wp.pl – oferta na cenę brutto 5 297,61 zł/m-c, cena za cały okres realizacji zamówienia na kwotę 68 868,93 zł brutto.
9. Agencja Ochrony Mienia FENIX Wisniewski Krzysztof z siedzibą Gójsk, ul. Osiedlowa 9, 09-227 Szczutów, tel. 511 015 911, e-mail: fenixochrona@wp.pl – oferta na cenę brutto 4 644,00 zł/m-c, cena za cały okres realizacji zamówienia na kwotę 60 372,00 zł brutto.
10. ALFA GUARD SECURITY z siedziba 83-262 Czarna Woda, ul. Mickiewicza 10, tel. 601 183 035, fax 58 536 73 26 – oferta na cenę brutto 5861,34 zł/m-c, cena za cały okres realizacji zamówienia na kwotę 76 197,42 zł brutto.
11. KERIM Mirosław Hendel z siedziba 26-600 Radom, ul. Dzielna 11, tel./fax 48 366 81 89, e-mail: p.u.kerim@wp.pl – oferta na cenę brutto 4 599,09 zł/m-c, cena za cały okres realizacji zamówienia na kwotę 59 788,17 zł brutto.
12. Ekotrade Sp. z o.o. z siedzibą ul. Melomanów 4, 00-712 Warszawa, Przedstawicielstwo w Lublinie, ul T. Zana 38, 20-601 Lublin, tel. 81 534 01 67, e-mail: katarzyna.wozniak@ekotrade.com.pl – oferta na cenę brutto 6 457,50 zł/m-c, cena za cały okres realizacji zamówienia na kwotę 83 947,50 zł brutto.
13. BESPRO Ochrona Osób i Mienia Henryk Grela z siedzibą 20-552 Lublin. Ul. Rycerska 5/7, tel./fax 81 744 6951 – oferta na cenę brutto 6 609,31 zł/m-c, cena za cały okres realizacji zamówienia na kwotę 85 921,03 zł brutto.
14. CORPS Płachecki -Stańczyk Sp. Jawna z siedziba 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki, tel./fax 44 714 17 81, e-mail: biuro@corps.com.pl – oferta na cenę brutto 5 410,77 zł/m-c, cena za cały okres realizacji zamówienia na kwotę 70 340,01 zł brutto.
15. Ochrona24 Piotr Mielniczek z siedzibą ul. Wertera 46, 20-713 Lublin, tel.533 644 444, e-mail: biuro@ochrona24.com.pl – oferta na cenę brutto 8 079,33 zł/m-c, cena za cały okres realizacji zamówienia na kwotę 105 031,29 zł brutto.
Po analizie ofert stwierdzono:
1. oferty nr 1, 12, 14 i 15 zawierały błędy w obliczeniu ceny za cały okres realizacji zamówienia (wzięto do wyliczeń wartość za 12 a nie za 13 m-cy)- Zamawiający dokonał korekty wyliczeń finansowych na właściwe;
2. w ofertach nr 1, 5, 9 i 11 za usługi przedstawiono rażąco niskie ceny – zgodnie z obowiązującymi od 19 października 2014 r. przepisami prawa w tym zakresie (art. 90 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) oferty w/w zastosowały cenę poniżej miesięcznego minimalnego wynagrodzenia na rok 2014 opublikowanego na podstawie obwieszczeń Prezesa GUS, publikowanego w Monitorze Polskim (1680 zł x 3 osoby= 5040 złotych). W związku z tym,
że wartość przedmiotowego zamówienia polega wyłącznie na kosztach pracy za wymienione w rozeznaniu cenowym usługi, odstąpiono od wzywania wymienionych Wykonawców do wyjaśniania zastosowania rażąco niskiej ceny, ze względu na niespełnianie obowiązujących aktualnie przepisów prawa.

5. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:
EWERTON SECURITY Karol Ewertowski, ul. Przyjaźni 16/15, 20-314 Lublin, tel. 695 367 332, e-mail: o-lublin@o2.pl – oferta nr 3 na cenę brutto 5 225,04 zł/m-c, cena za cały okres realizacji zamówienia na kwotę 67 925,52 zł brutto.

6. Uzasadnienie wyboru:
Oferta spełnia wymagania Zamawiającego, określone w rozeznaniu cenowym, jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa, zawiera wszystkie wymagane dokumenty i jest
najkorzystniejsza cenowo.

6. Postępowanie prowadził: Teresa Olszak - Główny Specjalista ds. zamówień publicznych i remontów Starostwa Powiatowego w Łęcznej.

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron wwwprojektowanie stron www