Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Zamówienia publiczne » Wyniki przetargów » Wynik przetargu na zakup ...

Wynik przetargu na zakup z dostawą do siedziby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, według podziału na pakiety art. spozywczych i in... ZP.272.4.12.2014

2014-10-30 11:09:29
Numer sprawy: ZP.272.4.13.2014 Łęczna, 2014-10-30

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: zakup z dostawą do siedziby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, według podziału na pakiety (zadania):
1) Zadanie nr 1 artykułów spożywczych i jaj, CPV: 15800000-6; 01242000-5
2) Zadanie nr 2 mięsa, wędlin, CPV:15119000-5, 15131130-5;
3) Zadanie nr 3 drobiu, CPV: 15131500-0;
4) Zadanie nr 4 pieczywa, CPV: 15811000-6;
5) Zadanie nr 5 art. mleczarskich, CPV: 15500000-3 ;
6) Zadanie nr 6 warzyw i owoców, CPV: 15300000-1
Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zamówienia kwotę 224 150,00 złotych brutto.
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje,
że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejsze oferty w zakresie zadań:

Zadanie Nr 1 – ofertę Nr 10, firmę: ARCADIA J.L. Olchowski Sp. Jawna, ul. Okszowska 41,
22-100 Chełm na kwotę brutto 35 028,76 zł
Zadanie Nr 2 – ofertę Nr 5, firmę: Zakład Przetwórstwa Mięsnego Grzegorz Nowakowski,
Dąbrowa 6, 26-332 Sławno na kwotę brutto 34 820,10 zł;
Zadanie Nr 3 – ofertę Nr 7, firmę: PHU AVEXIM Sp. z o.o. ul. Bukowa 2, Turka, 20-258
Lublin 62 na kwotę brutto 8 505,00 zł;
Zadanie Nr 4 – ofertę Nr 9, firmę: Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Cycowie,
ul. Chełmska 40, 21-070 Cyców na kwotę brutto 20 326,95 zł;
Zadanie Nr 5 – ofertę Nr 7, firmę: PHU AVEXIM Sp. z o.o. ul. Bukowa 2, Turka, 20-258
Lublin 62 na kwotę brutto 42 369,60 zł;
Zadanie Nr 6 – ofertę Nr 8, firmę: ARPOS Sp. J. Beata Mazurek, Marek Ogórek, ul. Pasternik
8, 21-010 Łęczna na kwotę brutto 15 210,00 zł.
2. Uzasadnienie wyboru: wybrane oferty są ważne, nie podlegają wykluczeniu ani odrzuceniu, spełniają wymagania określone w siwz przez Zamawiającego i są najkorzystniejsze. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny. 3. W prowadzonym postępowaniu złożono 12 następujących ofert wraz z przyznaną punktacją:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy Punkty za zadanie
Zad. Nr 1 Zad. Nr 2 Zad. Nr 3 Zad. Nr 4 Zad. Nr 5 Zad. Nr 6
1. GULIK Sp. z o.o., ul. Długa 2, 05-860 Płochocin, Magazyn 21-400 Łuków,
ul. Żelechowska 21B 83,75
2. Spółdzielnia Mleczarska BIELUCH w Chełmie, 22-100 Chełm, ul. Chemiczna 4 84,34
3. Masarnia Ubojnia ZEMAT Zdzisław Trościańczyk i S-ka Sp. Jawna, 21-310 Wohyń, ul. Łąkowa 1 94,42
4. TYMWAR Grzegorz Tymczak, 21-003 Ciecierzyn, Elizówka 65 63,57
5. Zakład Przetwórstwa Mięsnego Grzegorz Nowakowski, Dąbrowa 6, 26-332 Sławno 100,00 90,00
6. SOREL PPHU Sp. z o.o., 43-225 Wola, Oddz. Nr 1 22-200 Włodawa ul. Żołnierzy WIN 15 97,38
7. PHU AVEXIM Sp. z o.o. ul. Bukowa 2, Turka, 20-258 Lublin 62 96,57 100,00 77,78 100,00
8. ARPOS Sp. J. Beata Mazurek, Marek Ogórek, ul. Pasternik 8, 21-010 Łęczna 88,46 82,02 100,00
9. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska
w Cycowie, ul. Chełmska 40, 21-070 Cyców 100,00
10. ARCADIA J.L.Olchowski Sp. Jawna,
ul. Okszowska 41, 22-100 Chełm 100,00
11. Spółdzielnia Rolniczo Handlowa w Łęcznej, 21-010 Łęczna, ul. Pasternik 8 91,80
12. Artur Niećko, Ciechanki Krzesimowskie 62,
21-010 Łęczna Oferta wykluczona i odrzucona

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu została wykluczona oferta nr 12 - złożona przez Artura Niećko, Ciechanki Krzesimowskie 62, 21-010 Łęczna dla zadania nr 6 (warzywa
i owoce) – nie uzupełniono oferty na wezwanie do uzupełnienia o kopię dowodu ubezpieczenia OC wraz z dowodem jego opłaty. W związku z powyższym na podstawie zapisu art. 24 ust. 2 pkt. 4 wyklucza się wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w Ogłoszeniu i SIWZ w dziale 8 pkt. 5.

5. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu została odrzucona oferta nr 12 dla zadania nr 6, złożona przez Artura Niećko, Ciechanki Krzesimowskie 62, na podstawie zapisu art. 89 ust. 1 pkt. 5, złożona przez wykonawcę wykluczonego.

6. Zgodnie z zapisem art. 94 ust. 1 pkt.2 wybranych wykonawców zapraszamy do podpisania umowy na dostawę art. spożywczych według odpowiednich zadań, po upływie 5 dni od daty powiadomienia, tj. w terminie - 2014-11-26 na godz. 10:00 do pokoju Nr 218 (II piętro),
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95 A.
7. Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2013 r. Dz. U. poz. 907
z późn. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
Dziękujemy za udział w przedmiotowym postepowaniu.


Dyrektor
Bernard Skalski

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

agencja interaktywnaagencja interaktywna