Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Pytania i odpowiedzi nr 1 do przetargu na zakup z dostawą do siedziby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, według podziału na pakiety 6 zadań art. spozywczych. ZP.272.4.13.2014

2014-10-22 12:49:36
Łęczna, dnia 22.10.2014r. ZP.272.4.13.2014


Zainteresowani Wykonawcy

Pytania i odpowiedzi do przetargu nr 1Dotyczy: przetargu nieograniczonego, znak: ZP.272.4.13.2014 na zakup z dostawą do siedziby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, według podziału na pakiety (zadania):
1) Zadanie nr 1 artykułów spożywczych i jaj, CPV: 15800000-6; 01242000-5
2) Zadanie nr 2 mięsa, wędlin, CPV:15119000-5, 15131130-5;
3) Zadanie nr 3 drobiu, CPV: 15131500-0;
4) Zadanie nr 4 pieczywa, CPV: 15811000-6;
5) Zadanie nr 5 art. mleczarskich, CPV: 15500000-3 ;
6) Zadanie nr 6 warzyw i owoców, CPV: 15300000-1;


Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęły następujące pytania:

1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dostaw do Państwa produktów mleczarskich: pozycja nr. 7 jogurt owocowy 125 g; pozycja nr 9 : serek owocowy 125 g; pozycja nr 10: maślanka owocowa 400 g?

W odpowiedzi wyjaśniamy:
Ad. 1) TAK.

Zamawiający nie widzi potrzeby na obecnym etapie postępowania przesunięcia terminu składania ofert na termin późniejszy.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ
i będą wiążące przy składaniu ofert.


Z poważaniem:

Dyrektor Bernard Skalski

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

agencja interaktywnaagencja interaktywna