Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Wynik przetargu na dostawę energii elektrycznej dla ZS Łęczna. ZP.272.4.10.2014

2014-10-20 12:49:14Numer sprawy: ZP.272.4.10.2014 Łęczna, 2014.10.20

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: zamówienia na dostawę energii elektrycznej do obiektu Zespołu Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej.

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zamówienia kwotę 85 803,56 złotych brutto

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę Nr 5 na realizację zamówienia publicznego : Barton Energia Sp. z o.o. Al. Al. Krakowska 48, 05-090 Janki
2. Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta jest ważna, nie podlega wykluczeniu ani odrzuceniu, spełnia wymagania określone w siwz przez Zamawiającego i jest najkorzystniejsza. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny.
3. W prowadzonym postępowaniu złożono 5 następujących ofert:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy Łączna punktacja
1. Elektrociepłownia Andrychów Sp. z o.o.
Ul. Krakowska 83, 34-120 Andrychów 94,71
2. PKP Energetyka S.A. Pion Sprzedaży
Ul. Paderewskiego 43/45, 25-502 Kielce 97,88
3. Green S.A. Centrum Obsługi Klientów
Ul. Antiniego Słonimskiego 6, 50-304 Wrocław 98,30
4. PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Lublinie, ul. Tomasza Zana 32A , 20-601 Lublin 96,45
5. Barton Energia Sp. z o.o.
Al. Krakowska 48, 05-090 Janki 100,00


4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została wykluczona żadna oferta
5. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono ofert.
6. Zgodnie z zapisem art. 94 ust. 1 pkt.1, wybranego Wykonawcę zapraszamy do podpisania umowy zgodnej z załącznikiem nr 2 do siwz w dniu 2014.10.29 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej Al. Jana Pawła II 95A, pokój nr 218 – II piętro.
7. Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2013 r. Dz. U. poz. 907
z późn. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Dziękujemy za udział w przedmiotowym postępowaniu.Kierownik Zamawiającego

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron krakówtworzenie stron kraków