Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Zamówienia publiczne » Wyniki przetargów » ponowny wybór kolejnej ...

ponowny wybór kolejnej oferty na świadczenie usług przewozowych... ZP.272.4.8.2014

2014-10-17 11:36:25
Numer sprawy: ZP.272.4. 8.2014 Łęczna, 2014-10-17

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: zamówienia na świadczenie usług przewozowych i organizacyjnych rekreacji dla pracowników Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej
CPV: 63511000-4 organizacja wycieczek.
Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę: 245 000,00 zł. brutto.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje,
że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę Nr 4 na realizację zamówienia publicznego :
Przedsiębiorstwo STANPOL Przytuła Stanisław Ul. Stefanii Pawlak 3 21-010 Łęczna
2. Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta jest ważna, nie podlega wykluczeniu ani odrzuceniu, spełnia wymagania określone w siwz przez Zamawiającego i jest najkorzystniejsza po rezygnacji wybranego uprzednio wykonawcy. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny.
3. W prowadzonym postępowaniu złożono 4 następujące oferty:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy Cena brutto wycieczki – przyznane punkty Zaproponowany I termin wycieczki Zaproponowany II termin wycieczki
1. Biuro Podróży PL TRAVEL, ul. Reymonta 16/10, 40-029 Katowice Wykluczenie, odrzucenie 23.10-28.10 06.11-11.11
2. PLUS Biuro Podróży, Grupa PLUS Sp. z o.o., ul. Szymanowskiego 7, 41-711 Ruda Śląska rezygnacja firmy z realizacji zamówienia 26.10-31.10 10.11-15.11
3. Sun&More Sp. z o.o. , ul. Rapackiego 8c, 71-467 Szczecin rezygnacja firmy z realizacji zamówienia 25.10-30.10 04.11-09.11
4. Przedsiębiorstwo STANPOL
Przytuła Stanisław
Ul. Stefanii Pawlak 3
21-010 Łęczna 100,00 04.11-09.11 W trakcie przygotowania propozycji


5. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu została wykluczona oferta firmy Biuro Podróży PL TRAVEL, ul. Reymonta 16/10, 40-029 Katowice, gdyż na wezwania zamawiającego z dnia 10.10.2014R. nie uzupełniła oferty o brakujące dokumenty: prawo dyspozycji osób współpracujących oraz ubezpieczenie OC na kwotę 500 tys. zł wraz z dowodem jego opłaty.
W wyznaczonym terminie na uzupełnienie dokumentów do dnia 13 maja 2014 r. do godz. 10:00 nie wpłynęły brakujące dokumenty i oświadczenia – w związku z powyższym oferta podlega wykluczeniu na podstawie zapisu art. 24 ust. 2 pkt 4.

6. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu została odrzucona oferta firmy Biuro Podróży PL TRAVEL, ul. Reymonta 16/10, 40-029 Katowice, na podstawie zapisu art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy

7. Zgodnie z zapisem art. 94 ust. 1 pkt.2 w związku z zapisem art. 94 ust. 3 wybranego wykonawcę zapraszamy do podpisania umowy w terminie - 2014-10-23 na godz. 10:00 do pokoju Nr 218 (II piętro), w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95 A.
8. Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2013 r. Dz. U. poz. 907 z późn. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
Dziękujemy za udział w przedmiotowym postepowaniu.

Małgorzata Paprota
Dyrektor PZAZ Łęczna

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron krakówprojektowanie stron kraków