Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Wynik rozeznania cenowego na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad wykonaniem robót budowlanych pn.: _ Poprawa parametrów technicznych urządzeń melioracji ...

2014-10-16 13:31:33
Łęczna, dn. 15.10.2014r.

Znak sprawy: ZO.PROW.272.1.02.2014

Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Starosta Łęczyński informuje, że w wyniku przeprowadzonego wyboru Wykonawcy w trybie zapytania ofertowego, w wyniku zaproszenia do składania ofert z dnia 07.10.2014r., znak sprawy: ZO.PROW.272.1.02.2014 na usługę - pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad wykonaniem robót budowlanych pn.: _ Poprawa parametrów technicznych urządzeń melioracji wodnych szczegółowych – na obiekcie scaleniowym: Ostrówek Podyski, Szczupak gmina Cyców powiat Łęczyński_ jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez:

Jacek Gilewicz
Nadzory Budowlane Aut-Serwis Jacek Gilewicz
Al. Kraśnickie 135, 20-718 Lublin

Oferta spełnia wymagania jakie Zamawiający wskazał w treści zapytania ofertowego oraz posiada najkorzystniejszą cenę.
Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn.zm.) nie stosuje się przepisów ustawy.

Dziękujemy za udział w postępowaniu.


STAROSTA ŁĘCZYŃSKI
Adam Niwiński
- podpis nieczytelny-


Otrzymują: a/a

Projekt dofinansowany w ramach działania 125 „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie strontworzenie stron