Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Pytania i odp. Nr 1 do przetargu na dostawę energii elektrycznej dla ZS Łęczna. ZP.272.4.10.2014

2014-10-10 09:14:14
Łęczna, dnia 10.10.2014r. ZP.272.4.10.2014


Zainteresowani Wykonawcy

Pytania i odpowiedzi do przetargu nr 1

Dotyczy: przetargu nieograniczonego, znak: ZP.272.4.10.2014 na : dostawę energii elektrycznej do obiektu Zespołu Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej.

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęły następujące pytania:

1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy drogą korespondencyjną?

2. Kto jest aktualnym sprzedawcą energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego?

3. Czy zamawiający ma obecne umowy zawarte w akcjach promocyjnych? Jaki jest okres wypowiedzenia aktualnie obowiązujących umów? Czy są one zawarte na czas określony?

4. Czy będzie to pierwsza, czy kolejna zmiana sprzedawcy?

5. Czy w przypadku braku otrzymania wskazań liczników szczególnie dla taryf C1X od Operatora Systemu Dystrybucyjnego w terminie Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia faktur szacunkowych ( korygowanych po otrzymaniu faktur rzeczywistych), w celu zapewnienia ciągłości przekazywania przez Zamawiającego środków finansowych przeznaczonych na zakup energii elektrycznej i uniknięcia skumulowania się znacznej kwoty za energię elektryczną na rzecz Sprzedawcy?

6. Jaki jest okres rozliczeniowy dla poszczególnych punktów poboru energii miesięczny, dwumiesięczny?

7. Zmiana zapisów wzoru umowy w zakresie paragrafu 6 pkt 5 umowy Było: „Strony ustalają następujący sposób rozliczeń: Wykonawca wystawia Zamawiającemu na koniec okresu rozliczeniowego fakturę rozliczeniową, przy czym termin płatności faktury rozliczeniowej przypada nie wcześniej niż na 20 dzień miesiąca kalendarzowego po ostatnim dniu okresu rozliczeniowego.”

W odpowiedzi wyjaśniamy:

Ad. 1) TAK.
Ad. 2) Dostawy realizuje firma wybrana w postępowaniu przetargowym: PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie, PGE Obrót S.A. Oddział Lublin.
Ad. 3) Umowa w trybie przetargu zawarta na czas określony.
Ad. 4) Kolejna.
Ad. 5) Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia faktur szacunkowych pod warunkiem, że korygowane faktury będą na +;
Ad. 6) okres rozliczeniowy dla taryfy C21 jednomiesięczny, dla taryfy C12a dwu miesięczny;
Ad. 7) Po zmianie zapisów jest: „Strony ustalają następujący sposób rozliczeń: Wykonawca wystawia Zamawiającemu na koniec okresu rozliczeniowego fakturę rozliczeniową nie później niż do 10-go każdego miesiąca, a termin płatności faktury rozliczeniowej przypada nie wcześniej niż na 25 dzień miesiąca kalendarzowego po ostatnim dniu okresu rozliczeniowego. Osoba do kontaktu ze strony Wykonawcy w sprawie rozliczeń: ……………………………………, tel. …………, e-mail: ………………………………………. „ W zał. wzór umowy po korekcie.


Zamawiający nie widzi potrzeby na obecnym etapie postępowania przesunięcia terminu składania ofert na termin późniejszy.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ
i będą wiążące przy składaniu ofert.


Z poważaniem:

Dyrektor Dorota Makara

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron internetowychprojektowanie stron internetowych