Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Wynik rozeznania cenowego na wymianę okien na pcv w Schronisku Młodzieżowym w Kijanach. ZP.272.1.16.2014

2014-10-07 12:30:10

Załącznik Nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 30 tys. euro


NOTATKA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

1 Opis przedmiotu zamówienia:
Termomodernizacja – wymiana stolarki okiennej drewnianej na pcv budynku szkolnego – Schroniska Młodzieżowego w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach.
2.Wartość zamówienia oszacowano w dniu 30.09.2014r. na kwotę netto 44 514,17 co stanowi równowartość 10 536,15 euro (1euro = 4,2249 zł) na podstawie kosztorysu inwestorskiego.

3. W dniu 30.09.2014r. zwrócono się do 3 niżej wymienionych wykonawców z zapytaniem ofertowym:
1. EVERPROF Sp. z o.o., Kolonia Świdnik Mały 53d, 20-258 Lublin
tel. +48 81 469 16 73, fax +48 81 469 16 77, e-mail: biuro@everprof.pl
2. TOMIS Tomasz Miszczak, 20-234 Lublin, ul. Mełgiewska 74, tel/fax: 81 443 00 10
e-mail: tomis.biuro@gmail.com
3. Tom-Dach Tomasz Śliwowski, ul. Brata Zeno 27, 07-430 Myszyniec, e-mail:
tomdach@wp.pl oraz zamieszczono na stronie internetowej zamawiającego pod
adresem: www.powiatleczynski.pl zakładka zamówienia publiczne zakładka
zamówienia do 30 tys. euro. Zapytanie skierowano faksem, e-mailem, telefonicznie
(właściwe podkreślić).

4. Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia (cena oraz inne istotne elementy ofert):
1. Lubelskie Centrum Okien Urszula Opydo, 20-150 Lublin, ul. Bursaki 18, te. 81-442 0256, fax: 81 747 69 47, e-mail: biuro@lco.com.pl – cena oferty brutto 29 624,61 zł
2 Fabryka Okien SPECTRUM Sp. z o.o. 20-150 Lublin, ul. Ceramiczna 4, tel./fax:
81 718 80 12/13, e-mail: info@spectrum.lublin.pl – cena oferty brutto 32 118,72 zł przy 23 % VAT, prawidłowy podatek VAT wynosi 8 %, wobec tego po korekcie cena oferty brutto wynosi 28 201,80 zł
3 BEFA-BIS Sp. z o.o., ul. Krochmalna 35, 20-401 Lublin, tel.81 534 28 02, fax: 81 448 21 98, e-mail: befabis@poczta.onet.pl – cena oferty brutto 29 62232,00 zł przy 23 % VAT, prawidłowy podatek VAT wynosi 8 %, wobec tego po korekcie cena oferty brutto wynosi 24 309,33 zł;
4 TOMIS Tomasz Miszczak, 20-234 Lublin, ul. Mełgiewska 74, tel/fax: 81 443 00 10, e-mail: tomis.handel@gmail.com – cena oferty brutto 32 240,79 zł,
5 VOBOS Paweł Olejniczak, ul. Porzeczkowa 5/4, 20-141 Lublin, tel/fax: 83 413 17 73, e-mail: zamowieniapubliczne@vobos.lublin.pl – cena oferty brutto 27 149,23 zł,
6 PAFO Produkcja PCV i Al. Sp. z o.o., 95-200 Pabianice, Jadwinin 29, tel/fax: 42 215 5773, 42 21536 92, e-mail: handlowy@okna-pafo.pl – cena oferty brutto 34 560,00 zł,
7 SABRE Paweł Węgrzynowski 08-530 Dęblin, ul. Stawska 107, tel. 530 617070, e-mail: sabre@vp.pl – cena oferty brutto 35 188,70 zł przy 23 % VAT, prawidłowy podatek VAT wynosi 8 %, wobec tego po korekcie cena oferty brutto wynosi 30 897,40 zł.
5. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:
BEFA-BIS Sp. z o.o., ul. Krochmalna 35, 20-401 Lublin, tel.81 534 28 02, fax: 81 448
2198, e-mail: befabis@poczta.onet.pl za cenę 24 309,33 zł brutto.

6. Uzasadnienie wyboru:
Wybrany Wykonawca przedstawił ofertę kompletna, w tym wykaz wykonanych robót dla 9 różnych robót na cenę znacząco wyższą niż było wymagane, oferta jest kompletna po uzupełnieniu w zakresie oświadczenia, wykonawcy, który potwierdza wyliczenie właściwego podatku VAT dla Schroniska Młodzieżowego całodobowego jako prawidłowe w wysokości
8 %.

6. Postępowanie prowadził: Teresa Olszak – Gł. Specjalista ds. zamówień publicznych.ZATWIERDZAM Dyrektor
Jan Trojak
(podpis kierownika jednostki)


Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

sklepy internetowesklepy internetowe