Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Organizacje pozarzadowe » Wyniki konsultacji

Wyniki konsultacji

0000-00-00 00:00:00

projektu ,,Rocznego programu współpracy Powiatu Łęczyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Konsultacje przeprowadzono na podstawie Uchwały nr 1168/2014 Zarządu Powiatu w Łęcznej z dnia 28 sierpnia 2014 r.
Podmiotami uprawnionymi do konsultacji były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w okresie od dnia 29 sierpnia 2014 r. do dnia 12 września 2014 r. poprzez umieszczenie projektu Programu na stronie internetowej Powiatu Łęczyńskiego w zakładkach ,,Aktualności” i „Organizacje Pozarządowe” (Konsultacje społeczne) oraz w BIP w zakładce „Urzędowa Tablica Ogłoszeń” (Ogłoszenia Starosty), a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa. Projekt Programu był dostępny również w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Łęcznej (pok. 201).
Uwagi do Programu za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej w zakładkach: ,,Aktualności” i „Organizacje Pozarządowe” oraz w BIP w zakładce „Urzędowa Tablica Ogłoszeń” (Ogłoszenia Starosty) lub w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Łęcznej (pok. 201), można było złożyć osobiście na Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95a, lub też przesłać drogą elektroniczną na skrzynkę e – mail: t.madejska@powiatleczynski.pl
W w/w. terminie nie zostały zgłoszone uwagi dotyczące zapisów katalogu obszarów przewidzianych do wsparcia środkami z budżetu powiatu o rozszerzenie zadań w dziedzinie kultury i turystyki.


Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron internetowychtworzenie stron internetowych