Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Wynik rozeznania cenowego na przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych... dla PZAZ Łęczna

2014-09-18 07:08:39
PZAZ.XI.272.1.6.2014 Łęczna, dn.17.09.2014r.


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dyrektor Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej informuje, że w ramach zapytania ofertowego o przedstawienie ceny na przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych dla pracowników Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej, złożono 4 oferty.
Oferta nr 1:
Edukacyjna Szansa AZIRO, ul. Kołobrzeska 13/204, 10-444 Olsztyn
• Zadanie nr 1 ------------------------------
• Zadanie nr 2 : 54,46 punktów
Cena oferty brutto wynosi: 275,40zł / osobę, w kryterium oceny oferty otrzymała 54,46 punktów
Oferta nr 2:
DLAKADR.PL Sp. z o.o., ul. Nakielska 3, 01-106 Warszawa
• Zadanie nr 1 : 75,18 punktów
Cena oferty brutto wynosi: 399,00zł /osobę, w kryterium oceny oferty otrzymała 75,18 punktów
• Zadanie nr 2 : 68,96 punktów
Cena oferty brutto wynosi: 217,50zł / osobę, w kryterium oceny oferty otrzymała 68,96 punktów
Oferta nr 3:
Agencja Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Sp. z o.o., ul. Rynek 7, 20-111 Lublin
• Zadanie nr 1: 100 punktów
Cena oferty brutto wynosi: 300,00zł /osobę, w kryterium oceny oferty otrzymała 100 punktów
• Zadanie nr 2 : 100 punktów
Cena oferty brutto wynosi: 150,00zł / osobę, w kryterium oceny oferty otrzymała 100 punktów
Oferta nr 4:
Kursy, Szkolenia, Doradztwo Joanna Nowicka, Plac Wolności 29/4, 59-540 Swierzawa
• Zadanie nr 1: 85,71 punktów
Cena oferty brutto wynosi: 350,00zł /osobę, w kryterium oceny oferty otrzymała 85,71 punktów
• Zadanie nr 2 : 81,52 punktów
Cena oferty brutto wynosi: 184,00zł / osobę, w kryterium oceny oferty otrzymała 81,52 punktów

Wybrano najkorzystniejszą ofertę nr 3:
Uzasadnienie wyboru oferty:
Oferta wykonawcy nr 3 jest ważna, nie podlega odrzuceniu i w niniejszym postępowaniu jest ofertą najkorzystniejszą. Cena oferty brutto:
dla zadania 1 wynosi: 300,00 zł, w kryterium oceny oferty otrzymała 100 punktów, dla zadania 2 wynosi: 150,00zł, w kryterium oceny oferty otrzymała 100 punktówDyrektor
Małgorzata Paprota

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron warszawaprojektowanie stron warszawa