Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Nowa jakość zarządzania - wzmocnienie kompetencji kadr urzędów powiatowych i gminnych województwa lubelskiego

2014-08-08 07:39:46
"Nowa jakość zarządzania - wzmocnienie kompetencji kadr urzędów powiatowych i gminnych województwa lubelskiego

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet V:Dobre Rządzenie
Działanie 5.2: "Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej"
Poddziałanie 5.2.1: "Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej"

Wartość projektu: 4 007 866,80 zł
Finansowanie:
  • Europejski Fundusz Społeczny - 95 % - 3 783 150,00 zł
  • Budżet Jednostek Samorządu Terytorialnego - 5% - 224 716,80 zł
Okres realizacji projektu: 1 października 2008 - 31 maja 2010

Cele projektu:
Celem projektu jest wzrost zdolności instytucjonalnych samorządów regionu lubelskiego osiągnięty dzięki wysokiej jakości usług publicznych i zarządzania rozwojem lokalnym.
Cele cząstkowe:
  • podniesienie standardów obsługi klienta w jednostacj samorządowych
  • usprawnienie wdrażania lokalnej polityki rozwoju
  • poprawa sprawności i jakości pracy kadry urzędniczej
  • otwarcie samorządów na współpracę z instytucjami

Działania:
  • Realizacja szkoleń specjalistycznych dla JST
  • Realizacja szkoleń ogólnych dla JST
  • Realizacja szkoleń informatycznych dla JST
  • Realizacja szkoleń na odległość

Wszystkie szkolenia zostaną zlecone w ramach procedury zamówień publicznych zewnętrznym wykonawcom. Planujemy w sumie 136192 godziny szkoleń dla całego województwa.

Koordynator projektu:
Łukasz Borowiec
e-mail: l.borowiec@powiatleczynski.pl
tel. (081) 752-64-21

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron wwwprojektowanie stron www