Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Zamówienia publiczne » Wyniki przetargów » Zawiadomienie o wyborze ...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na grupowe ubezpieczenie.... ZP.272.4.6.2014

2014-07-31 10:59:25
Numer sprawy: ZP.272.4.6.2014 Łęczna, 2014-07.31


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. zamówienia: UBEZPIECZENIE GRUPOWE NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW, WSPÓŁMAŁŻONKÓW / PARTNERÓW ORAZ PEŁNOLETNICH DZIECI PRACOWNIKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁĘCZNEJ ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO
Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zamówienia kwotę: 715 736,00 złotych brutto,
Zarząd Powiatu w Łęcznej na posiedzeniu w dniu 31 lipca 2014r. na podstawie rekomendacji pracowników Starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu Łęczyńskiego zwiększył kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia pochodzącą ze składek pracowników do wartości najkorzystniejszej oferty.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje,
że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez: Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group, Warszawa 02-342 . Al. Jerozolimskie 162 – wartość oferty 975 427,20 złotych brutto za okres 01.12.2014 do 30.11.2018r.
2. Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta jest ważna, nie podlega wykluczeniu ani odrzuceniu, spełnia wymagania określone w siwz przez Zamawiającego i jest najkorzystniejsza.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny. 3. W prowadzonym postępowaniu złożono 3 następujące oferty:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy Ocena punktowa ofert Razem punkty oferty Termin wykonania zamówienia
Cena Klauzule dodatkowe Wysokość świadczeń
1. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group, Warszawa 02-342 Al. Jerozolimskie 162 10,00 20,40 38,33 68,73 od 01.12.2014 do 30.11.2018r.

2. Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. Oddział Regionalny w Lublinie, ul. Wallenroda 2F, 20-607 Lublin 9,97 25,20 14,00 49,17 od 01.12.2014 do 30.11.2018r.

3. Inter Ubezpieczenia T.U. Inter Polska S.A. Al. Jerozolimskie 172, 02-486 Warszawa 9,99 12,00 11,33 33,32 od 01.12.2014 do 30.11.2018r.

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały wykluczone oferty.

5. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone oferty.

6. Zgodnie z zapisem art. 94 ust. 1 pkt. 2 wybranego wykonawcę zapraszamy do podpisania umowy na w terminie - 11 sierpnia 2014r na godz. 10:00 do pokoju nr 218 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej.

7. Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2013 r. poz. 907z późn. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
Dziękujemy za udział w przedmiotowym postępowaniu.

Kierownik Zamawiającego

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

agencja interaktywnaagencja interaktywna