Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

2 zmiana siwz na ubezpieczenie grupowe na życie pracowników,... ZP.272.4.6.2014

2014-06-27 12:25:50
Łęczna, dnia 27.06.2014r.

Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia


Dotyczy: Przetargu nieograniczonego „ współmałżonków / partnerów oraz pełnoletnich dzieci pracowników Starostwa Powiatowego w Łęcznej oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łęczyńskiego” nr. ZP/…../2014 – zmiana treści SIWZ.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907) Zamawiający dokonuje drugiej zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. Załącznik nr 4 do SIWZ, § 10. - było przed zmianą
Zamawiający zobowiązuje się do:
- informowania pracowników o możliwości przystąpienia do ubezpieczenia,
- sporządzania miesięcznych wykazów osób przystępujących oraz występujących
z ubezpieczenia,
- potrącania z wynagrodzeń ubezpieczonych pracowników oraz przekazywania Wykonawcy, w ustalonym terminie, składek należnych za ubezpieczenie.
- dostarczenia listy osób ubezpieczonych nie później niż na 7 dni przed początkiem okresu ubezpieczenia
- dostarczenia deklaracji osób przystępujących do ubezpieczenia nie później niż 7 dni od początku okresu ubezpieczenia

Jest po zmianie
Zamawiający zobowiązuje się do:
- informowania pracowników o możliwości przystąpienia do ubezpieczenia,
- sporządzania miesięcznych wykazów osób przystępujących oraz występujących
z ubezpieczenia,
- potrącania z wynagrodzeń ubezpieczonych pracowników oraz przekazywania Wykonawcy, w ustalonym terminie, składek należnych za ubezpieczenie.
- przekazania Wykonawcy listy osób przystępujących i występujących z ubezpieczenia oraz deklaracji osób przystępujących w terminie do 15 dnia miesiąca, którego dotyczą.

2. Załącznik nr 1 do SIWZ, pkt. 2.9. - było przed zmianą

2.9. Składka za ubezpieczenie będzie płatna miesięcznie przez cały okres realizacji zamówienia do 15 dnia okresu, za który jest należna. Składka będzie przekazywana przez Ubezpieczającego przelewem na konto bankowe Wykonawcy z podaniem w tytule przelewu numeru polisy

Jest po zmianie

2.9. Składka za ubezpieczenie będzie płatna miesięcznie przez cały okres realizacji zamówienia do 28 dnia okresu, za który jest należna. Składka będzie przekazywana przez Ubezpieczającego przelewem na konto bankowe Wykonawcy z podaniem w tytule przelewu numeru polisy


3. Załącznik nr 4 do SIWZ, § 14 pkt. 2. - było przed zmianą

2. Terminy przekazywania składek określa się na 28 dzień miesiąca za dany miesiąc. W przypadku, gdy dzień płatności tak określony przypadnie w dzień świąteczny lub wolny od pracy u Zamawiającego realizacja nastąpi w najbliższym dniu roboczym po tym terminie.

Jest po zmianie

2. Terminy przekazywania składek określa się na 28 dzień miesiąca za dany miesiąc. W przypadku, gdy dzień płatności tak określony przypadnie w dzień świąteczny lub wolny od pracy u Zamawiającego realizacja nastąpi w najbliższym dniu roboczym po tym terminie, pod warunkiem, że nie będzie to dzień kolejnego miesiąca, tylko dzień miesiąca za który jest należna składka.

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron krakówtworzenie stron kraków