Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Ogłoszenie o wyborze oferty na termomodernizacje dachów internatu ... w ZSR Kijany

2014-06-26 13:27:09
Załącznik Nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 30 tys. euro
NOTATKA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

1 Opis przedmiotu zamówienia:
Termomodernizacja dachów budynków internatu i łącznika z naprawa kominów i obróbek blacharskich w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach.
2.Wartość zamówienia oszacowano w dniu 05.06.2014r. na kwotę 107 863,38 zło netto co stanowi równowartość 25530,00.euro (1euro = 4,2249 zł) na podstawie kosztorysu inwestorskiego.
3. W dniu 11.06.2014r. zwrócono się do 4 niżej wymienionych wykonawców z zapytaniem ofertowym oraz zamieszczono zapytanie ofertowe na stronie internetowej, pod adresem: www.powiatleczynski.pl :
1. j.kapusciński@op.pl
2. Zakład Remontowo-Budowlany Alicja Jedut, ul. Przemysłowa 20, Lubartów 21-100 - zrb.lubartow@gmail.com
3. Usługi Remontowo-Budowlane Czesław Sternik, ul. Wierzbowa 38, 21-100 Lubartów - sternik6@op.pl
4. Firma Remontowo-Budowlane IKAR Anna Piliszko Skrobów 32a, 21-100 Lubartów – rafal.piliszko@op.pl
Zapytanie skierowano faksem, mailem, telefonicznie (właściwe podkreślić).

4. Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia (cena oraz inne istotne elementy ofert):
1. MTS Sp. Jawna T. Sternik- M. Sternik, 21-100 Lubartów, ul. Kolejowa 8 – oferta na kwotę 92 955,71 zł. brutto
2. Tom-Dach Tomasz Śliwowski, ul. Brata Zeno 27, 07-430 Myszyniec – oferta na kwotę 88 381,96 zł brutto.
3. POL-BUD Jacek Poleszak, Dys 306H, 21-003 Ciecierzyn – oferta na kwotę 113 160,00 zł brutto,
4. Usługi Remontowo -Budowlane Czesław Sternik, ul. Wierzbowa 38, 21-100 Lubartów – oferta na kwotę 105 390,71 zł brutto,
5. LIDER &PATRNERS Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 13, 21-010 Łęczna – oferta na kwotę 158 691,12 zł brutto,
6. Firma Usługowo- Handlowa NEK s.c. G. Kopeć, D. Kuzioła, 20-315 Lublin, ul. Al. W.Witosa 3 – oferta na kwotę – 107 563,50 zł brutto,
7. CROM Andrzej Witek, 20-705 Lublin, ul. Boh. Monte Casino 53- oferta na kwotę 88 872,51 zł brutto,
8. Firma remontowo-Budowlana IKAR Anna Piliszko, Skrobów 32A, 21-100 Lubartów – oferta na kwotę 88 097,98 zł. brutto – oferta nie spełnia wymagań Zamawiającego, gdyż nie przedstawiono osoby do kierowania robotami z uprawnieniami budowlanymi oraz nie przedstawiono wykazu oraz referencji 2 robót na kwotę nie niższą niż 80 000 złotych – ofertę odrzucono,
9. Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo-handlowe ATUT Ryszard Wójcik,
ul. Budowlana 6, 20-469 Lublin- oferta na kwotę 114 828,90 zł brutto.

5. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:
Wybrana oferta Nr 2 Tom-Dach Tomasz Śliwowski, ul. Brata Zeno 27, 07-430
Myszyniec – za cenę 88 381,96 zł brutto- .

6. Uzasadnienie wyboru:
Wybrana oferta Nr 2 spełnia oczekiwania zamawiającego, jest kompletna i nie podlega odrzuceniu oraz zawiera najkorzystniejszą cenę spośród innych ważnych ofert.

6. Postępowanie prowadził: Teresa Olszak i Jerzy Bochiński.ZATWIERDZAM .......................................................................
(podpis kierownika jednostki)

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

sklepy internetowesklepy internetowe