Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Wybór oferty na dostawę z montażem sprzętu elektronicznego dla PZAZ Łęczna

2014-06-24 09:05:06
PZAZ.XI.272.1.5.2014 Łęczna, dn. 24.06.2014r.
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dyrektor Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej informuje, że w ramach zapytania ofertowego na zakup z dostawą i montażem w siedzibie zamawiającego 2 zestawów komputerowych, 2 laptopów i serwera wg CPV: 30213300-8, 30213100-6, 30233000-1 dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej
w Łęcznej, złożono 1 ofertę:
Oferta Nr 1:
COMTRONIC Sp. z o.o., ul. Zana 1, 20-601 Lublin
Cena oferty brutto wynosi: 14 600,10 zł. , w kryterium oceny oferty otrzymała 100 punktów.

Wybrano najkorzystniejszą ofertę nr 1
COMTRONIC Sp. z o.o., ul. Zana 1, 20-601 Lublin

Uzasadnienie wyboru oferty:
Oferta wykonawcy nr 1 jest ważna, nie podlega odrzuceniu i w niniejszym postępowaniu jest ofertą najkorzystniejszą. Cena oferty brutto wynosi: 14 600,10 zł. w kryterium oceny oferty otrzymała 100 punktów.

Dyrektor
Małgorzata Paprota

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron warszawatworzenie stron warszawa