Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Znak sprawy: ORW.ZO.272.01.01.2014

2014-05-28 09:59:55
Łęczna, dn. 26.05.2014r.
Znak sprawy: ORW.ZO.272.01.01.2014Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Dyrektor Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Łęcznej informuje, że w wyniku przeprowadzonego wyboru Wykonawcy w trybie zapytania ofertowego z dnia 16.05.2014r., znak sprawy: ORW.ZO.272.01.01.2014 na usługę: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych pn.:_Przebudowa budynku Zespołu Szkół przy
ul. Litewskiej 16 w Łęcznej na potrzeby Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego_ jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez:
Sebastian Głowala
Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo- Usługowe „INTEX”
ul. Mickiewicza 14, 23-400 Biłgoraj

Oferta spełnia wymagania jakie Zamawiający wskazał w treści zapytania ofertowego oraz posiada najkorzystniejszą cenę.
Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn.zm.) nie stosuje się przepisów ustawy.
Dziękujemy za udział w postępowaniu.
Dyrektor

Aneta Zabłocka
Podpis nieczytelnyOtrzymują: a/a

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie strontworzenie stron