Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Zamówienia publiczne » Wyniki przetargów » Zawiadomienie o wyborze ...

Zawiadomienie o wyborze oferty na Założenie bazy danych GESUT dla całej jednostki ewidencyjnej Puchaczów... ZP.272.4.5.2014

2014-05-21 09:44:49
Numer sprawy: ZP. 272.4.5.2014 Łęczna, 2014-05-21

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: zamówienia Założenie bazy danych GESUT dla całej jednostki ewidencyjnej Puchaczów (9153 ha) oraz utworzenie bazy BDOT500 wraz z utworzeniem zasadniczej numerycznej mapy wektorowej o szczegółowości treści odpowiedniej dla skali 1:500 i 1:1000 na obszarze o powierzchni 6260 ha w oparciu o bazy: GESUT, BDOT500, EGiB, PRG i BDSOG, dla obrębów ewidencyjnych Albertów, Bogdanka, Brzeziny, Nadrybie Dwór, Nadrybie Ukazowe, Stara Wieś, Wesołówka oraz części obrębów ewidencyjnych Ciechanki, Jasieniec, Nadrybie Wieś, Ostrówek, Puchaczów, Szpica, Turowola i Zawadów w jednostce ewidencyjnej Puchaczów.
Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zamówienia kwotę 250 000,00 złotych brutto. Zamawiający w dniu 21.05.2014r. otrzymał decyzją budżetową nr 38 Wojewody Lubelskiego zwiększenie środków na przedmiotowe zadanie do wysokości najkorzystniejszej oferty.
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia – GEOKART- International Sp. z o.o., ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów, wartość oferty brutto 299 505,00 złotych.
2. Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta jest ważna, nie podlega wykluczeniu ani odrzuceniu, spełnia wymagania określone w siwz przez Zamawiającego i jest najkorzystniejsza. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny.
3. W prowadzonym postępowaniu złożono 2 następujące oferty:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy Przyznana punktacja Termin wykonania*
1. GEOKARD- International Sp. z o.o., ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów 100,00 do 28.11.2014
2. Level Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Projektowe Sp. z o.o., ul. Brzeska 97, 08-110 Siedlce 61,03 do 28.11.2014

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały wykluczone oferty .
5. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o nie odrzucono ofert.

6. Zgodnie z zapisem art. 94 ust. 1 pkt.2, wybranego Wykonawcę zapraszamy do podpisania umowy do siedziby Starostwa Powiatowego w Łęcznej - w dniu 27 maja 2014r. na godzinę 10:00 do pokoju nr 218 (II piętro).

7. Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2013 r. Dz. U. poz. 907 z późn. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Dziękujemy za udział w przedmiotowym postępowaniu.

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

sklepy internetowesklepy internetowe