Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Wynik rozeznania na kpl. stanowisko kasjerskie PZAZ Łęczna

2014-05-06 08:05:52
PZAZ.XI.272.1.3.2014 Łęczna, dn.06.05.2014r.


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dyrektor Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej informuje,
że w ramach zapytania ofertowego o przedstawienie ceny kompletnego stanowiska kasjerskiego POS do barku Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej,
wg.: CPV: 30142000-6, 3020000-1, 72511000-0 złożono 8 ofert.
Oferta nr 1:
KASMEN Dariusz Bójko, Suszno 355, 22-200 Włodawa
Cena oferty brutto wynosi: 14 747,70zł.,w kryterium oceny oferty otrzymała 48,08 punktów.
Oferta nr 2:
SOFT – TEC, ul. Zamojska 24, 20-105 Lublin
Cena oferty brutto wynosi: 13 899,00zł., w kryterium oceny oferty otrzymała 51,02 punktów.
Oferta nr 3:
TENEG Sp. z o.o., Al. Stanów Zjednoczonych 51, 04-028 Warszawa
Cena oferty brutto wynosi: 9 532,50 zł, w kryterium oceny oferty otrzymała 74,39 punktów.
Oferta nr 4:
PLUS SERWIS Jarosław Janczak, ul. Ofelii 5, 20-711 Lublin
Cena oferty brutto wynosi: 13 340,58 zł, w kryterium oceny oferty otrzymała 53,15 punktów.
Oferta nr 5:
ALFA SYSTEM Alicja Włodarczyk, ul. Zemborzycka 53, 20-445 Lublin
Cena oferty brutto wynosi: 7 090,95 zł, w kryterium oceny oferty otrzymała 100 punktów.
Oferta nr 6:
ALFAKOMPUTER, ul. Bursaki 18 lok 32, 20-150 Lublin
Cena oferty brutto wynosi: 14 587,80 zł, w kryterium oceny oferty otrzymała 48,61punktów.


Oferta nr 7:
MARBOSS Małgorzata Fiedur, ul. Wyszyńskiego 3, 22-400 Zamość
Cena oferty brutto wynosi: 8 351,70 zł, w kryterium oceny oferty otrzymała 84,90 punktów.
Oferta nr 8:
F.H.U.FISCAL Jacek Hajkowski, ul. Polna 20, 21-010 Łęczna
Cena oferty brutto wynosi: 12 865,80 zł, w kryterium oceny oferty otrzymała 55,11 punktów.


Wybrano najkorzystniejszą ofertę nr 5:
ALFA SYSTEM Alicja Włodarczyk, ul. Zemborzycka 53, 20-445 Lublin

Uzasadnienie wyboru oferty:
Oferta wykonawcy nr 5 jest ważna, nie podlega odrzuceniu i w niniejszym postępowaniu jest ofertą najkorzystniejszą. Cena oferty brutto wynosi: : 7 090,95 zł, w kryterium oceny oferty otrzymała 100 punktów.

Dyrektor
Małgorzata Paprota

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stronprojektowanie stron