Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Wynik przetargu na wymianę stolarki okiennej drewnianej na okna z profili PCV w budynku ZSG Łęczna. ZP.272.4.3.2014

2014-04-15 10:14:28
Numer sprawy: ZP.272.4.3.2014 Łęczna, 2014-04-15


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot. zamówienia: Wymiana stolarki okiennej drewnianej na okna z profili PCV w budynku ZSG Łęczna.

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zamówienia kwotę 86 590,77 złotych brutto

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje,
że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę:
ofertę nr 4: Fabryka Okien SPECTRUM Sp. z o.o., 20-150 Lublin,
ul. Ceramiczna 4 cena brutto oferty 41 612,49 zł, termin wykonania 10.06.2014r.

2. Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta jest ważna, nie podlega wykluczeniu ani odrzuceniu, spełnia wymagania określone w siwz przez Zamawiającego i jest najkorzystniejsza.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny. 3. W prowadzonym postępowaniu złożono 7 ofert. Oceniono następujące oferty:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko wykonawcy: Liczba pkt w kryterium ceny za zadanie nr 1
1. ANIFA Anna Bąk, ul. Górskiego 8, 37-450 Stalowa Wola 54,62
2. Lubelska Fabryka Okien PERFEKT Okna i drzwi, 20-234 Lublin, ul. Mełgiewska 99 83,24
3. EURO OKNA-PLUS 37-300 Leżajsk, ul. Mickiewicza 82B 49,81
4. Fabryka Okien SPECTRUM Sp. z o.o., 20-150 Lublin,
ul. Ceramiczna 4 100,00
5. PUPH ELTEX T.R. 39-400 Nowa Dęba, ul. Szypowskiego 1 52,58
6. Lubelskie Centrum Okien Urszula Opydo, 20-150 Lublin, ul. Bursaki 18 85,91
7. MADAR Miszczak Dariusz, 22-300 Krasnystaw, ul. Kol. Krak. Przedm. 54 47,01
4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały wykluczone oferty.
5. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone oferty.
6. Zamawiający informuje, iż po wyznaczonym terminie na składanie ofert wpłynęła oferta o godz. 11:38 złożona przez firmę TADEXIM PHU Tadeusz Fiborek, ul. Kleberga 68, 21-150 Kock, oferta bez otwierania zostanie zwrócona po ogłoszeniu wyników niniejszego postępowania.
7. Zgodnie z zapisem art. 94 ust.1 pkt. 2 wybranego wykonawcę zapraszamy do podpisania umowy po upływie nie krótszym niż 5 dni od niniejszego powiadomienia, tj. w terminie - 2014-04-24 na godz. 10:00 do pokoju Nr 218 (II piętro), w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95 A.
8. Środki ochrony prawnej.
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2013 r. Dz. U. poz. 907 z późn. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej". Dziękujemy za udział w przedmiotowym postępowaniu.
____________________________ Kierownik Zamawiającego

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stronprojektowanie stron