Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Wynik rozeznania cenowego na dostawę z montażem rolet ...ZP.272.1.14.2014

2014-04-09 12:49:01
ZP.272.1.14.2014

Załącznik Nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 14 tys. euro


NOTATKA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro

1 Opis przedmiotu zamówienia:
Wykonanie do okien o wymiarach wys. 142cm szer. 103cm, (po pomiarach przez wybranego wykonawcę), dostawy wraz z montażem rolet materiałowych w kasetach, listwy boczne płaskie, materiał kolor z gr I A nr 605, pomiar okien, montaż, wymiana – 27 sztuk, wymiana prowadnic płaskich w roletach – szt. 6, wymiana uszkodzonych łańcuszków przy roletach szt. 1
CPV: 39515440-1
2.Wartość zamówienia oszacowano w dniu 07.04.2014r. na kwotę 4 065,05 zł netto co stanowi równowartość 962,16 euro (1euro = 4,2249 zł) na podstawie przedmiotowego rozporządzenia, cena brutto 5 000,00 zł.
3. W dniu 0704.2014r. zwrócono się do 3 niżej wymienionych wykonawców z zapytaniem ofertowym:
1. GORBI Lublin, ul. Tęczowa 159 h, e-mail: j.baran@gorbi.cpm.pl
2. MULTISTYL Bogumiła Czyrka, ul. relaksowa 2, 20-819 Lublin, tel. 81 525 25 33,
faks: 81 718 88 88, e-mail: biuro@multistyl.pl
oraz zamieszczono zapytanie ofertowe na stronie: www.powiatleczynski.pl w zakładce zamówienia do 14 tys. euro.
Zapytanie skierowano faksem, mailem, telefonicznie (właściwe podkreślić).

4. Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia (cena oraz inne istotne elementy ofert):
1. MULTISTYL Bogumiła Czyrka, ul. relaksowa 2, 20-819 Lublin, tel. 81 525 25 33, faks: 81 718 88 88, e-mail: biuro@multistyl.pl – cena oferty netto 3 566,77 zł plus VAT, tj. cena brutto 4 387,12 zł,
5. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:
MULTISTYL Bogumiła Czyrka, ul. relaksowa 2, 20-819 Lublin, tel. 81 525 25 33, faks: 81 718 88 88, e-mail: biuro@multistyl.pl – za cenę brutto 4 387,12 zł

6. Uzasadnienie wyboru:
Oferta spełnia oczekiwania Zamawiającego, jest kompletna i najkorzystniejsza pod względem ceny.

7. Postępowanie prowadził: Teresa Olszak – gł. specjalista ds. zamówień publicznych.

Łęczna, dnia 09.04.2014r.

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron wwwprojektowanie stron www