Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Rozeznanie ofertowe na dostawę z montażem rolet ...ZP.272.1.14.2014

2014-04-07 13:04:16
Łęczna, dnia 07.04.2014r.
ZP. 272.1.14.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE


Na podstawie Uchwały Nr 589/2012 Zarządu Powiatu Łęczyńskiego z dnia 05 października 2012 roku w oparciu o art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. t.j. z 2013r. poz.907 z późn. zm.) w związku z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. , poz. 885 z późn. zm.) zwracam się
z zapytaniem ofertowym o cenę wykonania do okien o wymiarach wys. 142cm szer. 103cm, (po pomiarach przez wybranego wykonawcę), dostawy wraz z montażem rolet materiałowych w kasetach, listwy boczne płaskie, materiał kolor z gr I A nr 605, pomiar okien, montaż, wymiana – 27 sztuk, wymiana prowadnic płaskich w roletach – szt. 6, wymiana uszkodzonych łańcuszków przy roletach szt. 1

Zamawiający: Powiat Łęczyński – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Łęcznej z siedzibą: ul. Górnicza 3, 21-010 Łęczna.
NIP: 713-10-45-900, REGON: 430411233
Telefon: /081/ 462 25 89 Faks: /081/ 462 25 89
E-mail: t.olszak@powiatleczynski.pl

O udzielanie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy są właścicielami hurtowni lub sklepu z art. odpowiednimi do przedmiotu zamówienia na terenie miasta Łęczna i okolic, którzy oferują dostawę materiałów własnym transportem i montaż w miejscu wykonania remontu, tj. III piętro budynku A-300 pod adresem: Aleja Jana Pawła II 95, 21-010 Łęczna w terminie od 22.04.do 24.04 2014r..

Zapytania o przedmiot zamówienia:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pani Teresa Olszak
– Główny Specjalista ds. zamówień publicznych , kontakt : 081-752-64-80
Sposób przygotowania oferty: wypełnić załączony formularz oferty szczegółowy i ogólny.

Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 09.04.2014 r. godziny 09:45 w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A pok. 111 lub przesłać faksem na nr: /081/ 752-64-64 lub e-mailem: t.olszak@powiatleczynski.pl

Z poważaniem: Dyrektor PPP w Łęcznej Elżbieta Kępka

Załączniki:
1. Formularz oferty.

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron internetowychprojektowanie stron internetowych