Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Pytania i odp. nr 3 do przetargu na wymianę stolarki okiennej drewnianej na okna z profili PCV w budynku ZSG Łęczna. ZP.272.4.3.2014.

2014-04-07 11:09:42
Łęczna, dnia 07.04.2014r. ZP.272.4.3.2014


Wszyscy uczestnicy


Pytania i odpowiedzi Nr 3


Dotyczy: Postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na przedmiot zamówienia pn.: Wymiana stolarki okiennej drewnianej na okna z profili PCV w budynku ZSG Łęczna. ZP.272.4.3.2014. Ogłoszenie opublikowano w dniu 24.03.2014r. pod numerem BZP : 61721 – 2014.


W imieniu zamawiającego Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej z siedzibą: Aleja Jana ul. Bogdanowicza 9, 21-010 Łęczna, przekazuję pytania Nr 3 oraz odpowiedzi na zadane pytania, jakie wpłynęły do Zamawiającego w dniu 07 kwietnia 2014r, do postępowania w trybie przetargu nieograniczonym na roboty remontowe w budynku ZSG Łęczna :

1. Prosimy o podanie, czy części stałe (nieotwierane) - rys nr 1 dwie górne i środkowa, rysunek nr 2 środkowa - mają być szklone bezpośrednio w ramie, czy w skrzydłach przykręconych do ramy
W odpowiedzi informujemy:
Ad. 1) mają być szklone bezpośrednio w ramie

Zamawiający nie widzi potrzeby na obecnym etapie postępowania przesunięcia terminu składania ofert na termin późniejszy.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ
i będą wiążące przy składaniu ofert.

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron wwwtworzenie stron www