Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Odpowiedzi na pytania w przetargu na Wymiana stolarki okiennej drewnianej na okna z profili PCV w budynku ZSG Łęczna. ZP.272.4.3.2014

2014-03-28 13:00:40


Łęczna, dnia 28.03.2014r.

ZP.272.4.3.2014


Wszyscy uczestnicy


Pytania i odpowiedzi Nr 1


Dotyczy: Postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na przedmiot zamówienia pn.: Wymiana stolarki okiennej drewnianej na okna z profili PCV w budynku ZSG Łęczna. ZP.272.4.3.2014. Ogłoszenie opublikowano w dniu 24.03.2014r. pod numerem BZP : 61721 – 2014.


W imieniu zamawiającego Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej z siedzibą: Aleja Jana ul. Bogdanowicza 9, 21-010 Łęczna, przekazuję pytania Nr 1 oraz odpowiedzi na zadane pytania, jakie wpłynęły do Zamawiającego w dniu 27 marca 2014r, do postępowania w trybie przetargu nieograniczonym na roboty remontowe w budynku ZSG Łęczna :

1. W przedmiarze robót jest wywóz gruzu w ilości 1m3, natomiast rzeczywista ilość z rozebranych okien i luksferów to kilkanaście m3 czy resztę odpadów zagospodaruje zamawiający.
2. Po przeanalizowaniu schematu okien informujemy, że zgodnie z naszą wiedzą i stanowiskiem działu technologicznego systemodawcy- nie ma możliwości wykonania okien z profili PCV przy zaproponowanym podziale i funkcji (skrzydło rozwierne o wym. 900x2600). Okno takie można wykonać z profili aluminiowych. W związku z powyższym proponujemy zmianę profili PCV na Aluminiowe lub zmianę skrzydła rozwiernego 900x2600 na szklenie stałe.

W odpowiedzi informujemy:
Ad. 1) W przedmiarze jako gruz przewidziano tylko gruz powstały przy demontażu parapetów lastrykowych i podokienników z blachy oraz ewentualne ubytki tynku. Usunięcie pozostałych zdemontowanych elementów stolarki okiennej i luksferów wykonawca winien ująć w kosztach.

Ad. 2) Skrzydło o wymiarach 90 x 260 cm jest na pewno wykonywane i wykonalne z profili pcv (okna będą otwierane tylko do mycia), dopuszczamy też wykonanie okna z profilu aluminiowego ciepłego.

Zamawiający nie widzi potrzeby na obecnym etapie postępowania przesunięcia terminu składania ofert na termin późniejszy.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ
i będą wiążące przy składaniu ofert.

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

sklepy internetowesklepy internetowe