Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Pytania nr 1 do przetargu na wymianę okien dla ZSG Łęczna. znak ZP.272.4.3.2014

2014-03-28 09:32:20
Łęczna, dnia 28.03.2014r.
ZP.272.4.3.2014


Wszyscy uczestnicy


Pytania i odpowiedzi Nr 1


Dotyczy: Postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na przedmiot zamówienia pn.: Wymiana stolarki okiennej drewnianej na okna z profili PCV w budynku ZSG Łęczna. ZP.272.4.3.2014. Ogłoszenie opublikowano w dniu 24.03.2014r. pod numerem BZP : 61721 – 2014.


W imieniu zamawiającego Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej z siedzibą: Aleja Jana ul. Bogdanowicza 9, 21-010 Łęczna, przekazuję pytania Nr 1 oraz odpowiedzi na zadane pytania, jakie wpłynęły do Zamawiającego w dniu 27 marca 2014r, do postępowania w trybie przetargu nieograniczonym na roboty remontowe w budynku ZSG Łęczna :

1. W przedmiarze robót jest wywóz gruzu w ilości 1m3, natomiast rzeczywista ilość z rozebranych okien i luksferów to kilkanaście m3 czy resztę odpadów zagospodaruje zamawiający.
2. Po przeanalizowaniu schematu okien informujemy, że zgodnie z naszą wiedzą i stanowiskiem działu technologicznego systemodawcy- nie ma możliwości wykonania okien z profili PCV przy zaproponowanym podziale i funkcji (skrzydło rozwierne o wym. 900x2600). Okno takie można wykonać z profili aluminiowych. W związku z powyższym proponujemy zmianę profili PCV na Aluminiowe lub zmianę skrzydła rozwiernego 900x2600 na szklenie stałe.

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron internetowychprojektowanie stron internetowych