Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

wynik zapytania ofertowego na zakup art. malarskich i wykładziny pcv dla PPP w Łęcznej

2014-02-27 13:24:31
ZP.272.1.6.2014

Załącznik Nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 14 tys. euro


NOTATKA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro

1 Opis przedmiotu zamówienia:
Dostawa artykułów malarskich in wykładziny pcv, sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego zgłaszanych elektronicznie, faksem lub telefonicznie w okresie od 28 luty do 14 marca 2014r., podanych w załączniku pn. szczegółowy formularz oferty dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łęcznej. CPV: 448000000-8
2.Wartość zamówienia oszacowano w dniu 21.02.2014r. na kwotę 11 382,12 zł netto co stanowi równowartość 2 694,06 euro (1euro = 4,2249 zł) na podstawie przedmiotowego rozporządzenia, cena brutto 13 474,14 zł.
3. W dniu 24.02.2014r. zwrócono się do 3 niżej wymienionych wykonawców z zapytaniem ofertowym:
1. PW. CHIL Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 16, tel/fax 81 752 30 11, e-mail: chil@chil.pl
2. Dom-Top Piłsudskiego 15, 21-010, Łęczna, tel. 81 462 85 23, e-mail:
sklep@dom-top.pl
3. FH DANKOL Danuta Plechawska, ul. Średnia 24, 21-010 Łęczna, e-mail: piotr.plechawski@wp.pl
4. PHU.NERON Marianna Osipiuk- Maciąg, 20-713 Lublin, ul. Wertera 63, tel. 81 469 19 69, fax 81 469 16 69, e-mail: domalowany@ralston.pl
oraz zamieszczono zapytanie ofertowe na stronie: www.powiatleczynski.pl w zakładce zamówienia do 14 tys. euro.
Zapytanie skierowano faksem, mailem, telefonicznie (właściwe podkreślić).

4. Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia (cena oraz inne istotne elementy ofert):
1. PW. CHIL Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 16, tel/fax 81 752 30 11, e-mail: chil@chil.pl
– cena oferty netto 9 339,03 zł plus VAT, tj. cena brutto 11 487,01 zł,
5. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:
PW. CHIL Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 16, tel/fax 81 752 30 11, e-mail: chil@chil.pl
– za cenę brutto 11 487,01 zł

6. Uzasadnienie wyboru:
Oferta spełnia oczekiwania Zamawiającego, jest kompletna i najkorzystniejsza pod
względem ceny.

6. Postępowanie prowadził: Teresa Olszak – gł. specjalista ds. zamówień publicznych.ZATWIERDZAM .......................................................................
(podpis kierownika jednostki)


Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron warszawatworzenie stron warszawa