Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

wynik wyboru wykonawcy serwisu kserokopiarek

2014-02-20 09:12:07

Notatka służbowa
W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 14.000 euro
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Wykonanie usługi serwisu naprawy, przeglądu oraz ceny dojazdu od siedziby Wykonawcy do Starostwa Powiatowego w Łęcznej, do następujących pogwarancyjnych urządzeń kserujących:
1) XEROX WORK CENTRE 7556;
2) SHARP MX 2300N;
3) KYOCERA KM 1620;
4) TOSHIBA e-studio 3520C szt. 2;
5) Urządzenie wielofunkcyjne Triumf Adler TADC 2230;
6) Develop Ineo+451
7) Develop QC 2235
8) Konica 7130
kod CPV: 50300000-8, dotyczy: dostaw/usług/robót budowlanych*
2. Określenie szacunkowej wartości zamówienia brutto: 1845,00 zł
3. Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łęcznej w danym roku budżetowym ( dział, rozdział):
Dział 750, Rozdział 75020, § 4300
4. Wykaz zawierający wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:
1) Usługi Elektroniczne Cebryk Krzysztof, 20-609 Lublin, ul. Filaretów 34/1, nr tel./faks81 757 73 58, e-mail: cebryk_krzysztof@poczta.fm
2) Kserotechnika. 20-502 Lublin, ul. Wigilijna 12, tel./fax : 81 532 24 24/ 81 527 80 00, e-mail: handlowy@kserotechnika.com.pl
3) NETIX Andrzej Roman, Krężnica Jara 404a, 20-515 Lublin, tel 505407568, e-mail: biuro@netix.lublin.pl
oraz zamieszczono zapytanie ofertowe na stronie internetowej zamawiającego pod adresem: www.powiatleczynski.pl w zakładce zamówienia do 14 tys. euro
5. Wykaz uzyskanych ofert, na kwotę brutto:
1) Usługi Elektroniczne Cebryk Krzysztof, 20-609 Lublin, ul. Filaretów 34/1, nr tel./faks81 757 73 58, e-mail: cebryk_krzysztof@poczta.fm :
Lp. Nazwa urządzenia Cena roboczogodziny netto zł serwisu naprawy Cena usług serwisu przeglądu netto zł Wysokość obowiązującego podatku VAT % Koszty dojazdu od siedziby firmy do siedziby Starostwa w zł brutto
1.XEROX WORK CENTRE 7556 48,00 45,00 23 20,00
2.SHARP MX 2300N; 48,00 45,00 23 20,00
3.KYOCERA KM 1620; 48,00 45,00 23 20,00
4.TOSHIBA e-studio 3520 C szt. 2; 48,00 45,00 23 20,00
5.Urządzenie wielofunkcyjne Triumf Adler TADC 2230 48,00 45,00 23 20,00
6.Develop Ineo+451 48,00 45,00 23 20,00
7.Develop QC 2235 48,00 45,00 23 20,00
8.Konica 7130 48,00 45,00 23 20,00

2) ALKOP Sp. Z o.o., ul. Pamięci Katynia 12a, lok. 5, 26-610 Radom, nr. Tel/faks: 510 507 299/ 48 360 58 95, e-mail: zbigniew.malecki@alkop.eu :

Lp. Nazwa urządzenia Cena roboczogodziny netto zł serwisu naprawy Cena usług serwisu przeglądu netto zł Wysokość obowiązującego podatku VAT % Koszty dojazdu od siedziby firmy do siedziby Starostwa w zł brutto
1.XEROX WORK CENTRE 7556 50,00 50,00 23 40,00
2.SHARP MX 2300N; 50,00 50,00 23 40,00
3.KYOCERA KM 1620; 50,00 50,00 23 40,00
4.TOSHIBA e-studio 3520 C szt. 2; 50,00 50,00 23 40,00
5.Urządzenie wielofunkcyjne Triumf Adler TADC 2230 50,00 50,00 23 40,00
6.Develop Ineo+451 50,00 50,00 23 40,00
7.Develop QC 2235 50,00 50,00 23 40,00
8.Konica 7130 50,00 50,00 23 40,00
3) AKSER Tomasz Hryniewicz, 21-500 Biała Podlaska, nr tel/faks: 83 343 00 77; 608510958, e-mail: akser.serwis@wp.pl :

Lp. Nazwa urządzenia Cena roboczogodziny netto zł serwisu naprawy Cena usług serwisu przeglądu netto zł Wysokość obowiązującego podatku VAT % Koszty dojazdu od siedziby firmy do siedziby Starostwa w zł brutto
1.XEROX WORK CENTRE 7556 50,00 50,00 23 00,00
2.SHARP MX 2300N; 50,00 50,00 23 00,00
3.KYOCERA KM 1620; 50,00 50,00 23 00,00
4.TOSHIBA e-studio 3520 C szt. 2; 50,00 50,00 23 00,00
5.Urządzenie wielofunkcyjne Triumf Adler TADC 2230 50,00 50,00 23 00,00
6.Develop Ineo+451 50,00 50,00 23 00,00
7.Develop QC 2235 50,00 50,00 23 00,00
8.Konica 7130 50,00 50,00 23 00,00
4) Kserotechnika Tadeusz Kuryło, 20-502 Lublin, ul. Wigilijna 12, tel./fax : 81 532 24 24/ 81 527 80 00, e-mail: handlowy@kserotechnika.com.pl

Lp. Nazwa urządzenia Cena roboczogodziny netto zł serwisu naprawy Cena usług serwisu przeglądu netto zł Wysokość obowiązującego podatku VAT % Koszty dojazdu od siedziby firmy do siedziby Starostwa w zł brutto
1.XEROX WORK CENTRE 7556 - - - -
2. SHARP MX 2300N; 60,00 100,00 23 24,60
3.KYOCERA KM 1620; 60,00 70,00 23 24,60
4.TOSHIBA e-studio 3520 C szt. 2 60,00 100,00 23 24,60
5.Urządzenie wielofunkcyjne Triumf Adler TADC 2230 60,00 70,00 23 24,60
6.Develop Ineo+451 60,00 100,00 23 24,60
7.Develop QC 2235 50,00 100,00 23 24,60
8.Konica 7130 50,00 70,00 23 24,60
Do oceny ofert przyjęto jednolite następujące kryteria oceny: cena roboczogodziny naprawy - waga 60 %, cena usług serwisu przeglądu – waga 35 %, cena kosztów dojazdu - waga 5 % wg wzoru:
oferta najkorzystniejsza w danym zakresie wagowym : oferta badana x 100 punktów x waga procentowa .

6. Uzyskane punkty przez wykonawców złożonych ofert:
1) Oferta nr 1 - uzyskane punkty: 60 + 35 + 2 = 97,00 pkt,
2) Oferta nr 2 - uzyskane punkty: 57,6+ 31,5 + 1 = 90,1 pkt,
3) Oferta nr 3 - uzyskane punkty: 57,6 + 31,5 + 5 = 94,1 pkt,
4) Oferta nr 4 - uzyskane punkty: 42,0 + 15,8 + 2,2 = 60,0 pkt, (7 urządzeń)
7. Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, cenę złotych netto i brutto zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty: Usługi Elektroniczne Cebryk Krzysztof, 20-609 Lublin,
ul. Filaretów 34/1, nr tel./faks81 757 73 58, e-mail: cebryk_krzysztof@poczta.fm
- oferta na kwotę:
1) Cena roboczogodziny netto zł serwisu naprawy wszystkich w/w urządzeń : netto 48,00 zł plus VAT 23%, tj. brutto 59,04 zł.
2) Cena usług serwisu przeglądu wszystkich w/w urządzeń: netto 45,00zł plus VAT 23%, tj. brutto 55,35 zł.
3) Koszty dojazdu od siedziby firmy do siedziby Starostwa w zł brutto 20,00 zł
Oferta spełnia wymagania Zamawiającego, jest kompletna i najkorzystniejsza pod względem ceny. Powierzenie w/w usług odbywać się będzie na podstawie zleceń poszczególnych Wydziałów, w przypadku niezbędnej konieczności, zgodnie z zatwierdzaną każdorazowo karta pracy i ofertą zakresu naprawy (dwie różne propozycje do decyzji zamawiającego).


19.02.2014r.………………………………………...
(data i podpis pracownika wydziału zamawiającego
odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania
o udzielenie zamówienia po uzyskaniu akceptacji
bezpośredniego przełożonego)
Zatwierdzam:
Starosta Łęczyński

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron internetowychtworzenie stron internetowych