Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu ciężarowego FIAT DOBLO CARGO 1.3 PZAZ Łęczna

2014-02-13 12:56:44
OGŁOSZENIE
1. Dyrektor Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż używanego samochodu ciężarowego do 3.5 tony marki FIAT DOBLO CARGO 1.3, rok produkcji 2006, nr ZFA22300005415568.
2. Stan techniczny pojazdu: stan licznika: 185 000 km, poj. silnika 1248 cm3,
moc silnika 75 KM, zapłon samoczynny, liczba miejsc – 2, 4-ro drzwiowy- drzwi boczne przesuwane, drzwi tylne dwuskrzydłowe. Wyposażenie: izoterma do przewozu żywności, immobiliser, przegroda przestrzeni bagażowej, komplet zapasowych opon zimowych, radioodtwarzacz plus dwa głośniki. Samochód sprawny, posiada aktualne badania techniczne.
3. Samochód znajduje się na parkingu Szpitala Powiatowego w Łęcznej,
przy ul. Krasnystawskiej 52, można go oglądać po wcześniejszym umówieniu się
z pracownikiem Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej pod numerem telefonu 081 752 29 20.
4. Cena wywoławcza wynosi 11 000 zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych 00/100) plus należny podatek VAT.

5. Warunkiem udziału w przetargu jest przedłożenie w dniu przetargu komisji przetargowej:
- dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby przystępującej do przetargu,
- dowód wniesienia wadium.
6. Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego odbędzie się w dniu
14 marca 2014 r. o godz. 10.00 w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej
Al. Jana Pawła II 95a, 21-010 Łęczna.
7. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie 1000 zł,
w pieniądzu najpóźniej do dnia 12 marca 2014r. na konto Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej, ul. Krasnystawska 52, nr PKO BP S.A. O/Łęczna nr 59 1020 3206 0000 8102 0051 4331.

8. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium
w formie, terminie i wysokości określonej w ust. 7 niniejszego ogłoszenia.

9. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

10. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet zapłaty za zakupiony składnik majątkowy. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się bezzwłocznie przelewem.

11. Termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

12. W przypadku uchylenia się oferenta od zawarcia umowy sprzedaży wpłacone wadium ulega przepadkowi.

13. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Dyrektor Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

14. Przetarg ogłoszony zostanie z dniem 13 lutego 2014 r. na okres 1 miesiąca, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego, Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej oraz w inny zwyczajowo przyjęty sposób.

15. Dodatkowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łęcznej ul. Krasnystawska 52, tel. 081 752 29 20.

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

agencja interaktywnaagencja interaktywna