Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Usługi naprawy i serwisu kserokopiarek dla Starostwa Powiatowego w Łęcznej

2014-02-13 06:50:18

ZP.272.1.4.2014
ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie Zarządzenia Starosty Nr 75/2012 z dnia 09 października 2012 w oparciu o art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. t.j. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.)
w związku z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U.
z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę wykonania usługi serwisu naprawy, przeglądu oraz ceny dojazdu od siedziby Wykonawcy do Starostwa Powiatowego w Łęcznej, do następujących urządzeń kserujących:
1. XEROX WORK CENTRE 7556;
2. SHARP MX 2300N;
3. KYOCERA KM 1620;
4. TOSHIBA e-studio 3520C szt. 2;
5. Urządzenie wielofunkcyjne Triumf Adler TADC 2230;
6. Develop Ineo+451
7. Develop QC 2235
8. Konica 7130
Dopuszcza się złożenie oferty na jedno lub wszystkie urządzenia, warunkiem jest posiadanie bardzo dobrej znajomości usług serwisu naprawy w/w urządzeń.

Ofertę należy przedstawić bez uwzględniania kosztów zakupu niezbędnych materiałów do naprawy w/w urządzeń. Wybrany w niniejszym postępowaniu wykonawca będzie miał obowiązek przedstawienia oferty cenowej zakupu materiałów niezbędnych do naprawy w dwóch wersjach cenowo- materiałowych, do wyboru i akceptacji Zamawiającego.

Zamawiający będzie wymagał udzielenia gwarancji na wykonaną każdorazową naprawę urządzenia na okres nie krótszy niż 12 miesięcy oraz przegląd serwisowy na okres nie krótszy niż zalecana ilość wykonanych kopii przez producenta urządzenia. Każdą wykonanaą usługę Wykonawca będzie potwierdzał poprzez wypełnienie karty pracy, zgodnie z opracowanym wzorem udostępnionym wybranemu Wykonawcy.

Wymagany czas podjęcia usługi naprawy lub przeglądu serwisowego nie dłuższy niż 48 godzin od momentu zgłoszenia.

Zamawiający: Powiat Łęczyński - Starostwo Powiatowe w Łęcznej z siedzibą: 21-010 Łęczna,
ul. Aleja Jana Pawła II 95A
REGON: 43 10 29 168 NIP: 713 23 98 078 Telefon: /081/ 752-64-80 Faks: /081/ 752-64-64
e-mail: t.olszak@powiatleczynski.pl

Zapytania o przedmiot zamówienia:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pani Teresa Olszak – Gł. Specjalista ds. zamówień publicznych i remontów, tel. 81 752 64 80, e-mail: t.olszak@powiatleczynski.pl .

Sposób przygotowania oferty: złożyć ofertę cenową

Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 18.02.2014 r godziny 12:00 w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego
w Łęcznej Al. Jana Pawła II 95A pok. 111 lub przesłać faksem na nr: /081/ 752-64-64 lub e-mailem: t.olszak@powiatleczynski.pl

Termin realizacji usług serwisowych: od dnia 19.02.2014r. do 31.12.2014r.
Załączniki:
1. Formularz oferty,
2. Oświadczenie osoby fizycznej.

Z poważaniem
………………………………….
Łęczna dnia 12.02.2014r. Kierownik Jednostki

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron krakówtworzenie stron kraków