Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Wynik rozeznania cenowego na zakup i dostawę urządzenia do sprzątania powierzchni płaskich dla PZAZ w Łęcznej

2013-12-17 11:28:50
PZAZ.II.272.1.5.2013 Łęczna, dn. 17.12.2013r.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Dyrektor Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej informuje, że w trybie zapytania o cenę zakupu i dostawy urządzenia do sprzątania powierzchni płaskich dla PZAZ w Łęcznej wg CPV: 3922400-8 złożono 4 oferty.

Zostały złożone następujące oferty:
Oferta Nr 1
Medi – Sept Sp. z o.o., Konopnica 159 c, 21-030 Motycz cena oferty brutto wynosi: 4 579,04 zł, w kryterium oceny oferty otrzymała 100 punktów.

Oferta Nr 2
Biuro Handlowe „BAS” Sławomir Ciszewski, ul. Królewiecka 195, 82-300 Elbląg cena oferty brutto wynosi: 6 858,48 zł, w kryterium oceny oferty otrzymała 66,76 punktów.

Oferta Nr 3
Henry Kruse Sp. z o.o., ul. Kolejowa 3, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce cena oferty brutto wynosi: 9 408,03 zł, w kryterium oceny oferty otrzymała 48,67 punktów.

Oferta Nr 4
Maszyny Czyszczące Joanna Nowosielska, ul. Karmelkowa 66, 52-319 Wrocław cena oferty brutto wynosi: 7 884,30 zł, w kryterium oceny oferty otrzymała 58,07 punkty.Wybrano ofertę Nr 1:
Medi – Sept Sp. z o.o.,
Konopnica 159 c,
21-030 Motycz

Uzasadnienie wyboru oferty:
Oferta Wykonawcy Nr 1 jest ważna, nie podlega odrzuceniu i w niniejszym postępowaniu jest ofertą najkorzystniejszą. Cena oferty brutto wynosi: 4 579,04 zł. W kryterium oceny oferty otrzymała ona 100 punktów.mgr Małgorzata Paprota
Dyrektor PZAZ

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron krakówprojektowanie stron kraków