Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Wynik rozeznania cenowego na zakup oleju napędowego dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej

2013-12-10 14:29:45
PZAZ.XI.272.1.4.2013 Łęczna, dn. 10.12.2013r.


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dyrektor Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej informuje, że w ramach rozpoznania cenowego na zakup oleju napędowego dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej, złożono 3 oferty.

Oferta Nr 1:
DELLA Spółka Jawna, S. Gumieniuk, H. Kowalak Stacja Paliw Łuszczów I – 130A, 20-258 Lublin 62
Cena oferty brutto za 1 litr paliwa wynosi: 5,49 zł, w kryterium oceny oferty otrzymała 98,54 punktów.
Oferta Nr 2:
Stacja Paliw Anex-Oil Sp.J. Anna i Paweł Gumieniuk, ul. Chełmska 61, 21-010 Łęczna,
Cena oferty brutto za 1 litr paliwa wynosi: 5,41 zł, w kryterium oceny oferty otrzymała 100 punktów.
Oferta Nr 3:
Stacja Paliw Amex –Oil, Spółka Jawna , Brzeziny 21-013 Puchaczów
Cena oferty brutto za 1 l paliwa wynosi 5,46 zł, w kryterium oceny oferty otrzymała 99,08 punktów.
Wybrano najkorzystniejszą ofertę Nr 2:
Stacja Paliw Anex-Oil Sp.J. Anna i Paweł Gumieniuk, ul. Chełmska 61, 21-010 Łęczna,
Uzasadnienie wyboru oferty:
Oferta Wykonawcy Nr 2 jest ważna, nie podlega odrzuceniu i w niniejszym postępowaniu jest ofertą najkorzystniejszą. Cena oferty brutto za 1 litr paliwa wynosi:
5,41 zł., w kryterium oceny oferty otrzymała 100 punktów.


Dyrektor
Małgorzata Paprota

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron krakówprojektowanie stron kraków