Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

wynik rozeznania cenowego na dostawy odzieży ochronnej, obuwia ochronnego oraz tekstyli domowych dla PZAZ w Łęcznej

2013-12-09 11:57:01
PZAZ.II.272.1.2.2013 Łęczna, dn. 09.12.2013r.
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Dyrektor Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej informuje, że w trybie zapytania o cenę zakupu i dostawy odzieży ochronnej, obuwia ochronnego oraz tekstyli domowych dla PZAZ w Łęcznej wg CPV: 35113400-3, 18830000-6, 39511100-8, 39512100-2, 39513200-3, 18830000-6 złożono 3 oferty.

Zostały złożone następujące oferty:
Oferta Nr 1
REWA Wiesław Rewers, ul. Kolumba 5, 70-035 Szczecin, cena oferty brutto wynosi: 31 645,44 zł, w kryterium oceny oferty otrzymała 79,27 punktów.

Oferta Nr 2
Firma Produkcyjno-Handlowa „Furora” Bożenna Zielińska, ul. Leonarda 18, 20-625 Lublin cena oferty brutto wynosi: 25 085,85 zł, w kryterium oceny oferty otrzymała 100 punktów.

Oferta Nr 3
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo -Produkcyjne „ALA” Dariusz Całka, ul. Lubelska 30, 10-407 Olsztyn, cena oferty brutto wynosi: 25 231,48 zł, w kryterium oceny oferty otrzymała 99,42 punkty.


Wybrano ofertę Nr 2:
Firma Produkcyjno-Handlowa „ Furora” Bożenna Zielińska
ul. Leonarda 18,
20-625 Lublin

Uzasadnienie wyboru oferty:
Oferta Wykonawcy Nr 2 jest ważna, nie podlega odrzuceniu i w niniejszym postępowaniu jest ofertą najkorzystniejszą. Cena oferty brutto wynosi: 25 085,85 zł. W kryterium oceny oferty otrzymała ona 100 punktów.mgr Małgorzata Paprota
Dyrektor PZAZ


Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

serwisy internetoweserwisy internetowe