Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Wynik rozeznania cenowego na dostawy wyposażenia biurowego oraz drobnego sprzętu domowego dla PZAZ w Łęcznej

2013-12-09 11:55:11
PZAZ.II.272.1.3.2013 Łęczna, dn. 09.12.2013r.


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Dyrektor Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej informuje, że w trybie zapytania o cenę zakupu i dostawy wyposażenia biurowego oraz drobnego sprzętu domowego dla PZAZ w Łęcznej wg CPV: 39110000-6, 39713000-3 złożono 2 oferty.

Zostały złożone następujące oferty:
Oferta Nr 1
PHPU ZUBER Andrzej Zuber, ul. Krakowska 29 c, 50-424 Wrocław cena oferty brutto wynosi: 9 421,80 zł, w kryterium oceny oferty otrzymała 71,09 punktów.

Oferta Nr 2
Meriwa Sp.J. Paweł Filipiuk, Paweł Ostaszewski, al. Warszawska 150, 20-824 Lublin cena oferty brutto wynosi:6 698,58 zł, w kryterium oceny oferty otrzymała 100 punktów.Wybrano ofertę Nr 2:
Meriwa Sp.J. Paweł Filipiuk, Paweł Ostaszewski

Uzasadnienie wyboru oferty:
Oferta Wykonawcy Nr 2 jest ważna, nie podlega odrzuceniu i w niniejszym postępowaniu jest ofertą najkorzystniejszą. Cena oferty brutto wynosi: 6 698,58 zł. W kryterium oceny oferty otrzymała ona 100 punktów.mgr Małgorzata Paprota
Dyrektor PZAZ


Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron warszawaprojektowanie stron warszawa